Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 1. november 2017

Hovedinnhold

Saksliste til møte i Studiestyret

Onsdag 1. november 2017 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                              

II   PROTOKOLL FRA MØTE 5. APRIL 2017

 

SAK 17/9
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2018/2019 OG VÅRSEMESTERET 2018
Vedtakssak (Saksnr. 2017/11118)

VEDLEGG

 1. Brev fra fakultetet
 2. Oversikt: Nedlegging og oppretting av emner og program
   
 3. Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:


SAK 17/10
UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TIMEPLANLEGGING VED MN
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9838)

VEDLEGG

 1. Revidert forslag for utfyllende retningslinjer ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
 2. Retningslinjer for timeplanlegging ved UiB

 

SAK 17/11
EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

 1. Ny studiesjef. Muntlig orientering
 2. Oppnevning av programstyre for siv.ing.-utdanningene
 3. Leder for programstyre for siv.ing.-utdanningene sitter i studiestyret. Vedtak i fakultetsstyret sak 35 (15.6.2017)
 4. Masteropptak høst 2017 - Tall og hovedfunn
 5. Oppfølging av strategi og vedtak: Generiske kompetanser i realfag. Muntlig orientering
 6. Ny rapport: Analyse av studentflyt og sektorfrafall - utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra UiB
 7. Nytt om meritteringsordningen ETP. Muntlig orientering
 8. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

 

Harald Walderhaug
leder

Kristin Kalvik
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 26.10.17