Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 14. februar 2018

Hovedinnhold

Saksliste til møte i Studiestyret

Onsdag 14. februar 2018 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                              

II   PROTOKOLL FRA MØTE 1. NOVEMBER 2017

 

SAK 18/1

PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG

 1. Oppdatert plan for programevaluering 2014-17 (i saksforelegget)
 2. Evalueringsrapport, bachelorprogram i fysikk
 3. Evalueringsrapport, masterprogram i biologi
 4. Evalueringsrapport, alle studieprogram på Matematisk institutt
 5. Evalueringsrapport, bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk, masterprogram i meteorologi og oseanografi


SAK 18/2
ARBEIDSGRUPPE FOR GENERISK KOMPETANSE OG FERDIGHETER - INNSPILL TIL MANDATET
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)

VEDLEGG

 

SAK 18/3
BEHANDLING AV INNPASSINGSSAKER
Drøftingssak (Saksnr. 2018/2373)

 

SAK 18/4
MENTORORDNINGER FOR STUDENTER
Diskusjonssak (Saksnr. 2013/2238)


SAK 18/5
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

 1. Ny studiesjef. Muntlig orientering
 2. Studiebarometeret 2017 - Fakultetsrapport MatNat
 3. Oppnevning av lærerutdanningsutvalg
 4. Oppnevning av programstyre for nanoVT (ny sammensetning)
 5. Oppnevning av programsensor for PTEK-programmene
 6. Kvalitet i utdanningen - Handlingsplan 2017 - 2022 // Universitetet i Bergen. Nettside
 7. Hvilke faktorer har betydning for å oppnå høy kvalitet i mastergradsprogrammer? - NOKUT-rapporter med master i molekylærbiologi som eksempel
 8. Undervisning står godt på egne ben - NOKUT-rapport Undervisningsarbeidet i endring? Rammevilkår, samarbeid og kvalitetskultur i høyere utdanning
 9. NIFU-rapport 2018:3 Pathways to quality in higher education: Case studies of educational practices in eight courses
 10. Orientering om masteropptak våren 2018 - utsatt til møtet 4. april
 11. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Harald Walderhaug
leder

Birthe Gjerdevik
sekretær

MN/INSO
Bergen, 08.02.18