Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 4. april 2018

Hovedinnhold

Innkalling til møte i Studiestyret

Onsdag 4. april 2018 kl. 1015-1200


I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                             
II  
Protokoll fra møte 14. februar 2018


SAK 18/6
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER FOR HØSTSEMESTERET 2018

Vedtakssak (Saksnr. 2017/11118)

VEDLEGG: Brev fra fakultetet og oversendelser fra instituttene


SAK 18/7
UTDANNINGSMELDING 2017
Vedtakssak (Saksnr. 2018/1410, 2018/1158)

VEDLEGG: Utkast til UTDANNINGSMELDING 2017


SAK 18/8
PROGRAMEVALUERINGER FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG


SAK 18/9
SENSURFRIST OG FORSINKET SENSUR
Diskusjons- og vedtakssak (Saksnr. 2018/3795)


SAK 18/10
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering om masteropptak våren 2018
  2. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering


Harald Walderhaug, leder
Birthe Gjerdevik, sekretær

MN/INSO
Bergen, 22.03.18