Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 6. juni 2018

Hovedinnhold

Saksliste til møte i Studiestyret

Onsdag 6. juni 2018 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                             
II   PROTOKOLL FRA MØTE 4. APRIL 2018

SAK 18/11
Programevalueringer fra Institutt for fysikk og teknologi
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG: Masterprogram i fysikk – Programevaluering 2016-2018

SAK 18/12
Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)

SAK 18/13
Godkjenning av utfyllende regler for mastereksamen ved Institutt for geovitenskap
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)

SAK 18/14
Oppretting av fellesgrad International Master of Science in Marine Biological Resources (IMBRSea)
Vedtakssak (Saksnr. 2018/6315)

SAK 18/15
EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER

  1. Masteropptak høsten 2018 - Lokalt masteropptak: Søkere per program/studieretning, Søkertall i internasjonalt og lokalt opptak
  2. Søkertall fra Samordna Opptak og videre prosess
  3. Sensurfrist og forsinket sensur: Brev til instituttene med oversikt over sensurfrist for alle skriftlige eksamener vår 2018
  4. Nytt fra meritteringsordningen. Muntlig orientering.
  5. SIU-rapport: Fleire eller betre? Rekruttering av gradstudentar til Noreg
  6. NOKUT-rapport: Slik lykkes de med tilbakemelding og veiledning
    Notat om fellestrekk ved de studieprogrammene som scorer høyt på tilbakemelding og veiledning i Studiebarometeret.
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 1.6.18