Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Doktorgradsutdanning med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Doktorgradsløpet

Fra søknad om opptak til disputas. Her finner du informasjon og retningslinjer om de ulike delene av doktorgradsløpet.

Doktorpromosjon i universitetsaulaen
Foto/ill.:
Thor Brødreskift