Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
UiBs satsingsområde

Temadag klima og energiomstilling

Satsingsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer alle ansatte til temadag 5. november.

Temadag klima og energiomstilling

Hovedinnhold

Formålet med temadagen er å gjøre satsingsområdet kjent for fagmiljøene og å gi fagmiljøene mulighet til å være med å utforme det faglige innholdet. Spesielt håper vi å mobilisere nye fagmiljøer slik at bredden av fagkompetansen på UiB kan tas i bruk for å møte utfordringene knyttet til klima og energiomstilling.

Temadagen er åpen for alle ansatte ved UiB, men påmelding er obligatorisk.

Program

 • Status for satsingen: Klimadirektør Tore Furevik og energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa
 • Presentasjon av de fire nåværende tematiske satsingene
  1.    Havvind, ledet av Finn Gunnar Nielsen
  2.    Nullutslippstransport, ledet av Håvard Haarstad 
  3.    Arealplanlegging, ledet av Vigdis Vandvik
  4.    Vannets kretsløp, ledet av Tor Eldevik
 • Presentasjoner av PhD-prosjekt og andre relevante prosjekt
 • Mulige nye tematiske satsinger ved UiB
 • Arbeidsgrupper for de tematiske satsingene
 • Arbeidsgruppe for mulige nye tematiske satsinger
 • Oppsummering/konklusjon/vegen videre