Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 19. september 2018

Hovedinnhold

Saksliste til Studiestyret

Onsdag 19. september 2018 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                              

II   Protokoll fra møte 6. juni 2018


SAK 18/15
Endring i de utfyllende regler for eksamen ved MN-fakultetet
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)


SAK 18/16
Felles masteroppgave med 30 studiepoeng i lektorutdanningen
Vedtakssak (Saksnr. 2018/8815)

Vedlegg: Brev fra Lærerutdanningsutvalget


SAK 18/17
Nytt opptakskrav i Samordna Opptak og konsekvenser for andre opptak ved fakultetet
Vedtakssak (Saksnr. 2018/)


SAK 18/18
Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen - Veien videre
Drøftingssak (Saksnr. 2018/1653)

Vedlegg: Fakultetsstyresak 65/2018 med Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen


SAK 18/19
Gjennomgang av brevet om studieplanendringer - nytt og viktig
Drøftingssak (Saksnr. 2018/10668)

Vedlegg: Brev fra fakultetet


SAK 18/20
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Tall for masteropptak høsten 2017 og 2018
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Lektorutdanning - revisjon av §6 i de utfyllende regler
  4. Orientering om resultater fra SHoT-undersøkelsen 2018: Resultater for Universitetet i Bergen. Nyhetssak UiB
  5. Revisjon av UiBs system for kvalitetsarbeid i utdanningene - rapport fra arbeidsgruppe
  6. Høringsbrev: Forslag til lokal opptaksforskrift for UiB
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 13.9.18