Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 29. oktober 2018

Hovedinnhold

Saksliste til Studiestyret

Mandag 29. oktober 2018 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                              

II   PROTOKOLL fra møte 19. september 2018


SAK 18/21
PROGRAMEVALUERING FOR STUDIEPROGRAMMENE I PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI

Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG: Evalueringsrapport for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi


SAK 18/22
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019

Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDLEGG

Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:


SAK 18/23
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering om masteropptak høsten 2018
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  4. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  5. MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB
  6. Presentasjon av Studentdata i DBH
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 23.10.18