Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Bærekraftskonferansen, Day Zero

Må vi ofre natur, biologisk mangfold og ta risiko for å få kontroll på klimagassutslippene?

Det er mange dilemma rundt en rask endring av samfunnet for å nå målene i Parisavtalen. Velkommen til debattmøte der et ekspertpanel vil diskutere store utfordringer og mulige konflikter mellom FNs bærekraftsmål.

Glacier
Foto/ill.:
Alto Crew, Unsplash

Hovedinnhold

Det er presserende med lavere globale CO2-utslipp for å redusere både global oppvarming og forsuring av havene. Og for å nå Paris-målene om å ikke overstige 1,5 eller 2 graders oppvarming, vil både omfattende og raske endringer i energiproduksjon og -forbruk være helt avgjørende for å redusere CO2 utslipp i et omfang som monner. Dette vil fordre en hurtig restrukturering av den globale energiproduksjonen, der en langt større andel må baseres på alternativer til fossilt brensel.

Arrangementet er på engelsk.

Innebærer dette at all produksjon av fornybar energi bør hilses velkommen? Kan fornybar energi noen ganger ha for høye kostnader med hensyn til biologisk mangfold, matforsyning og helse? Må vi akseptere at det er behov for kjernefysisk energi for å møte Paris-målene?

Kraftige omstillinger innen et område vil ofte kollidere med andre hensyn. I debattmøtet vil slike motstridende hensyn bli diskutert. Hvor langt kan vi gå for å nå målene for klimatilpasning, og hvordan kan vi balansere ulike hensyn når vi for eksempel arbeider med FNs bærekraftmål nr. 7 – Ren energi for alle, nr. 2 – Utrydde sult, nr. 3 - God helse og nr. 13 – Stoppe klimaendringene?

Debatt om balansen mellom klimatiltak og konsekvenser

Debattantene er ledende akademikere som arbeider med klimaendringer og -omstilling, og som har bred kompetanse på energisystemer, klimaendringer, biologisk mangfold og økosystemer, energitransformasjon, atomkraft, samt klimapolitikk i Europa, USA og Kina. De vil presentere vesentlige utfordringer og mulige konflikter mellom ulike bærekraftsmål, etterfulgt av en paneldebatt og spørsmål fra publikum.

Møtet er gratis og åpent for alle. Følg arrangementet via Facebook eller registrer deg direkte til møtet her
 

Dette debattmøtet er bare ett av mange spennende møter som arrangeres 6. februar (Day Zero), dagen før den årlige bærekraftskonferansen (SDG Conference 2019) som holdes ved Universitetet i Bergen 7.-8. februar 2019: https://www.uib.no/en/sdgconference

Deltakere:

Professor Matthias Kaiser – UiB, Senter for vitenskapsteori

Professor Jeroen van der Sluijs – UiB, Senter for vitenskapsteori

Professor Vigdis Vanvik – UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning

Professor Tore Furevik – UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning

Professor Miranda Schreurs - TU Munchen

Moderator: Hans-Kristian Ringkjøb, PhD student ved UiBs Energiprogram

Program: 

12:15-13:00 - Mingling og lett servering (krever registrering)

13.00-13:05 - Velkommen

13:05-14:50 - 20 min presentasjoner ved deltakerne

14:50-15:10 - Pause

15:10-16:10 - Paneldiskusjon 

16:10-17:00 - Dialog mellom panel og publikum