Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Studer nanoteknologi

Slik er det å studere nanoteknologi 

Medhusja får lage partikler så små som ti atomradier og studere deres magnetiske egenskaper. Hun stortrives som student på nanoteknologi. 

Medhusja Nalliah, portrettfoto
FORDYPER SEG I DET SMÅ: Medhusja studerer Nanoteknologi ved UiB, og vil forske på nanomedisin i framtiden.
Foto/ill.:
Jens H. Ådnanes, UiB

Hovedinnhold

Medhusja Nalliah fra Sandnes går siste året på bachelorprogrammet i nanoteknologi. Hun har alltid likt kjemi, men ville studere noe der flere fag spiller sammen. 

– Jeg fikk høre om nanoteknologi for første gang i en kjemitime. Det virket litt som det kun var de som studerte nanoteknologi som visste hva det gikk ut på. Da ble jeg veldig nysgjerrig og ville bli en del av et slikt miljø.  

Nanoteknologi er høyteknologi på nanometerskala og handler om å skape nye materiale og deler med skreddersydde funksjoner.  Det gjør man gjennom å organisere og kontrollere stoff som er bitte små, på en lengdeskala fra ti til tusen atomdiameter. 

For å forstå nanoteknologi forteller får man bruk for kunnskap innen både matematikk, kjemi, fysikk og biologi, forteller Medhusjah.  

– Man utvikler en bred kompetanse innen realfag.  Den får man bruk for senere, i spesialiseringsfagene. Jeg hadde full fordypning i matematikk og kjemi på videregående, i tillegg til fysikk 1. Det er gode forutsetninger å ha dersom man ønsker å begynne å studere på programmet.  

Arbeidserfaring med forskerne

Undervisningen på nanoteknologi består ikke kun av forelesninger, men også av laboratoriearbeid. 

– Lab-fagene er veldig spennende. Nå har jeg et nanokjemifag der vi ser på egenskaper til nanomaterialer. En dag lagde vi nanopartikler for å studere magnetisme. Slike forsøk er veldig kule og mange blir fasinert når jeg forteller om det, sier hun.

I andre semester jobbet hver student sammen med en forskningsgruppe for å forstå perspektiver i nanoteknologi gjennom aktuelle problemstillinger. 

– Hospiteringen var en veldig lærerik erfaring. Vi fikk velge en retning innen nanoteknologi vi ville forske på. Retningene dukker opp igjen når man skal søke master, og da er det kjekt å ha fått et innblikk i noe man kan fordype seg i senere.  

Jobber godt sammen 

Medhusja forteller om et inkluderende studentmiljø på fakultetet. 

– Miljøet i Bergen er veldig bra. Jeg tror det er mye takket fagutvalgene og andre student-organisasjoner. Det finnes mange arrangementer man kan delta på året rundt, og det er lett å bli kjent også på tvers av studieretninger.  

Miljøet på nanoteknolgi er relativt lite, noe som gjør at studentene blir godt kjent og er flinke til å jobbe sammen. Medhusja er aktiv i fagutvalget “Nanos” som arrangerer sosiale arrangementer og kurs for å øke trivselen på studiet. 

– Å engasjere seg utenom studiene gjør at man får en hverdag som ikke bare dreier seg om forelesninger. Nanos har gitt meg muligheten til å bidra til et bra miljø både sosialt og faglig. Jeg anbefaler alle å ta på seg et verv i en organisasjon eller finne noe annet de trives med utenom studiene. 

En spennende studiestart 

Medhusja gledet seg til å begynne å studere, men forteller at hun var litt nervøs før studiestart.

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Jeg tenkte mye på om jeg kom til å trives i klassen og om MatNat-miljøet ville passe meg. 

Allerede den første uken opplevde Medhusja at bekymringene ikke var noe å tenke på. Hun fikk raskt mange studievenner. 

– Klassemottaket på UiB er veldig bra - man fort blir kjent med klassekameratene. I tillegg var det fadderuke, noe som også gjorde at jeg ble kjent med folk fra andre studieprogram. De første semestrene har mange de samme innføringsfagene, og da er det kjekt å kjenne studenter utover klassen. 

Den første tiden på UiB inneholdt også noen utfordringer i forhold til overgangen fra videregående skole til universitet. 

– Å begynne på et universitet var ganske annerledes enn det jeg var vant til. Man har ansvar for egen læring og blir nødt til å disponere hverdagen helt selv. I løpet av studietiden finner man ut av hvilke studieteknikker som fungerer best. 

Vil forske på nanomedisin 

Etter endt bachelorprogram i nanoteknologi har man en bred kompetanse. Den kan bygges på i et videre studium. 

– Jeg liker at forskning ofte har et formål som kan hjelpe samfunnet, og derfor er forskning innen for eksempel nanomedisin noe jeg kunne tenkt meg å jobbe med. Først vil jeg nok ta et masterstudium for å spesialisere meg mer innen en nanoretning. 

Medhusja mener at hun gjennom studiet har opparbeidet seg mange erfaringer som kan være nyttig i arbeidslivet. 

– I løpet av studiet blir man mer trygg og selvstendig på laboratoriet. Man blir også flinkere til å hente ut informasjon fra vitenskapsartikler og vite hvilke nettsider man kan benytte seg av for å få informasjon og kunnskap. Dette tenker jeg er relevante egenskaper til en jobb innen nanoteknologi, og spesielt innen forskning. 

Til slutt, har du et råd til noen som vurderer å studere nanoteknologi? 

– Gjør det! Jeg tror studiet passer for de fleste realfaginteresserte. Uansett studie vil jeg anbefale å delta aktivt på arrangementer som dukker opp, da vil du få mange venner å ha det kjekt med på studiet!