Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 7. februar 2019
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I    Godkjenning av innkalling og saksliste

II    Protokoll fra møtet 12.12.2018

1. Godkjenning av regnskap og overføringer

2. Risikooppfølging – Studentrekruttering

3. Programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

4. Oppnevning av nominasjonskomite for valg 2019

5. Mandat for ansettelsesutvalget for faste stillinger - justeringer

6. Protokoll på sirkulering

EVENTUELT 

ORIENTERINGSSAKER 

a HMS-AVVIK

b EnTek - statusoppdatering 

c Status ETP-prosessen – muntlig orientering

d Plan S – muntlig orientering

e Likestilling og redusert midlertidighet - muntlig orientering

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinge
r (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) i 2018 

b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) i 2018

c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2019 – SAKEN UTGÅR

d Tilsettinger i tilsettingsrådet for faste stillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2019

e Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2019

30.01.2019/GPA

Jannicke Hilland
styreleder
                        
Helge Dahle
dekan