Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Besøk av Aage Stangeland frå CLIMIT/Forskingsrådet

Aage Stangeland frå CLIMIT/Forskingsrådet kjem på besøk til UiB 13/2

Aage Stangeland
Foto:
Aage Stangeland

Det vil vera eit fellesmøte kl 10-12 med følgjande opplegg:


10:00-10:30 Orientering om CLIMIT v/Aage Stangeland

10:30-11:10 Spørsmål og kommentarar til CLIMIT

11:10-11:50 Presentasjoner CCUS-forskning ved UiB

11:50-12:00 Oppsummering


Aage er tilgjengeleg for individuelle samtalar mellom kl 9-10 og mellom 12:15-12:45.

Gry Ekeland Parker vil organisera dei individuelle møta i Aud. 3 (09:00 – 10:00 og 12:15 - 12:45).