Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Teknisk kompetanse

Læringsdag for teknisk ansatte 22. februar 2024

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker velkommen til læringsdag for teknisk ansatte i Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5. Programmet består av plenumsinnlegg og kurs i mindre grupper, og målet er at alle teknisk ansatte får nyttig påfyll av kompetanse og blir kjent på tvers av enhetene. Læringsdagen avrundes med felles middag.

Læringsdagen
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Program

08.15-08.45          Morgenkaffe og mingling

08.45-09.00          Plenum: Velkommen, og siste nytt om Nygårdshøyden sør (NGHS)

09.00-10.00          Plenum: Vår arbeidshverdag og verktøy på lab -  "Computed Tomography in Earth Sciences" og "FARLAB: Biogeokjemi og stabilisotopanalyser"

10.00-10.20          Pause

10.20-11.30          Valgfritt kurs 1

11.30-12.30          Lunsj

12.30-13.10          Valgfritt kurs 2

13.10-13.30          Pause (for å bytte rom)

13.30-14.30          Valgfritt kurs 3

14.30-14.45          Pause

14.45-15.45          Plenum: Animal Agriculture, Greenhouse Gas Emissions and Health Co-Benefits of a Plant Based Diet          

15.45                    Faglig program slutt

16:15                    Felles middag

Valgfritt kurs 1 (10:20 – 11:30) – alternativene:

(Innleggene er lenket fra tittelen - presentasjonene er åpne for UiB-kontoer)

 

1. Popular Science talk: “Energy variability: the case of wind energy”

By Etienne Cheynet, GFI

 

2. 3D printing (in English)

Kursholder: Andrew Seidl, GFI

 

3. Intruduction to Artificial Intelligence 

By Muhammad Ammar Malik, Depatment of Informatics

 

4. Databehandling i Python – felleskoding

Merk: Deltakere må ha grunnleggende kjennskap til programmet, og ha Pyton installert på maskinen.

Kursholder: Vår Dundas, GFI

 

5. Risk Assessment for Carcinogenic Substances in the Lab

By VWR

 

Valgfritt kurs 2 (12:30 – 13:10) – alternativene:

 

1. Kommunikasjon og arbeidsmiljø på lab

Kursholder: Andreas Schei, HR-avdelingen

 

2. Bookit lab

-med demo av infrastruktur på egen lab

Kursholder: Endy Spriet , Institutt for biomedisin

 

3. Virtual Machines – What, Why and When

Kursholdere: Tor Lædre og Tomasz Krzysztof Stokowy, ITA

 

4. Sending og fortolling av varer, kjemikalier, biologisk prøvemateriell og instrumenter

Kursholder: Kitty A. Tverrå, Innkjøpsavdelingen

 

5. Populærvitenskapelig innlegg: «GEO-forskning innen hydrotermisk geokjemi i tidsalder for dyphavsgruvedrift»  

Kursholder: Eoghan Reeves, GEO

 

6. Presentasjon av en risikovurdering av ett laboratorium på UiB basert på Risk Assessment for Carcinogenic Substances in the Lab

Kursholder: Ann-Mari Ollila Hilmen, HR-avdelingen

 

Valgfritt kurs 3 (13:30 – 14:30) – alternativene:

 

1. Introduction to UiB salary policy documents and definitions of position codes

By UiB and Union representatives

 

2. Populærvitenskapelig innlegg: CO2-lagring fra lab til virkelighet

Kursholdere: Martin Færnø, IFT og Jan Martin Nordbotten, MI

 

3. Hvordan jobbe mer smidig ved UiB - tips til god prosjektledelse og en intro til Scrum

Kursholder: Jon Eikhaug og Stig-Helge Larsen, IT-avdelingen

 

4. Elektronikk for "dummies": Litt om elektronikk, mikrokontrollere og Python

En kort introduksjon til hvordan man enkelt kan måle og styre elektronikk ved hjelp av Python på en liten mikrokontroller

Kursholder: Tor Olav Kristensen, GFI

 

5. IT-sikkerhet

Kursholder: Jimmy Tvedt Thomsen, IT-avdelingen

 

Romoversikt valgfrie kurs

Parallellsesjon 1 - fra 10.20-11.30

Søndre Allmenning 1

3D printing

 

Nordre Allmenning 4

Databehandling i Python - felleskoding

 

Storsalen

Introduction to AI 

 

Nordre Allmenning 3

Popular Science talk: “Energy variability: the case of wind energy"

 

Søndre Allmenning 2

Risk Assessment for Carcinogenic Substances in the Lab

 

 

Parallellsesjon 2 - fra 12.30-13.10

Søndre Allmenning 1

Kommunikasjon og arbeidsmiljø på lab 

 

Nordre Allmenning 4

Sendinger og fortolling av varer, kjemikalier, biol. prøvemateriell og instrumenter 

 

Storsalen

Populærvitenskapelig innlegg: «GEO-forskning innen hydrotermisk geokjemi i tidsalder for dyphavsgruvedrift» 

 

Nordre Allmenning 3

Virtual Machines – What, Why and When 

Søndre Allmenning 2

Bookit lab med demo av infrastruktur på egen lab

 

Nordre Allmenning 5

Presentasjon av en risikovurdering av ett laboratorium på UiB basert på Risk Assessment for Carcinogenic Substances in the Lab

     

 

Parallellsesjon 3 - fra 13.30-14.30

Søndre Allmenning 1

Introduction to UiB salary policy documents and definitions of position codes 

 

Nordre Allmenning 4

Hvordan jobbe mer smidig ved UiB - tips til god prosjektledelse og en intro til Scrum 

 

Storsalen

Elektronikk for dummies; Litt om elektronikk, mikrokontrollere og Python 

 

Nordre Allmenning 3

Populærvitenskapelig innlegg: "CO2-lagring fra lab til virkelighet"

 

Søndre Allmenning 2

IT-sikkerhet