Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Teknisk kompetanse

Læringsdag for teknisk ansatte 23. mai 2019

Fakultetsledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker velkommen til læringsdag for teknisk ansatte på Scandic Hotel Ørnen. Programmet består av plenumsinnlegg og kurs i mindre grupper. Fellestema og kursene er valgt med utgangspunkt i MN-kompetansepolicy for tekniske stillinger.

Program:

08.00-08.30          Morgenkaffe og mingling

08.30-08.45          Velkommen

08.45-09.15          MN-fakultetet – her er vi og hit skal vi!

09.15-10.00          Teknisk kompetanse – hvorfor er det viktig for instituttene?

10.00-10.20          Pause

10.20-11.20          Valgfritt kurs 1

11.20-12.20          Lunsj

12.20-13.20          Valgfritt kurs 2

13.20-13.30          Pause (for å bytte rom)

13.30-14.30          Valgfritt kurs 3

14.30-14.45          Pause

14.45-15.45          E-læringstilbudet: Hva finnes og hva trenger vi?

15.45                    Faglig program slutt

16:15                    Felles middag

Plenumsinnleggene

(Innleggene er lenket fra tittelen eller navn)

Assisterende fakultetsdirektør Kristine Breivik: Velkommen!

Dekan Helge K. Dahle: MN-fakultetet - her er vi og hit skal vi!

Instituttlederne Ørjan Totland (BIO)  og Knut Børve (Kjemisk) : Teknisk kompetanse – hvorfor er dette viktig for instituttene?

Grete Birkenes, HR-avdelingen og Bente Lise Lillebø, HMS-avdelingen: Å bruke elæringskurs i hverdagen.

 

Valgfritt kurs 1 (10:20 – 11:20) – alternativene:

(Innleggene er lenket fra tittelen)

1. Klimaendringer - naturlig variasjon eller menneskeskapt?

Kategori: Populærvitenskapelig innlegg

Kursholder: Klimadirektør Tore Furevik

2. Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø og en god kollega?

Tanker og forskning omkring arbeidsmiljø. Arbeidstakernes plikter? Hva er en god kollega?

Kategori: Arbeidsmiljø/HMS

Kursholder: Tone Bergan, psykolog HR-avdelingen

3. Trygg håndtering, lagring og avhending av problemavfall 

Yrkeshygieniker Bente-Lise Lillebø tar oss gjennom UiBs retningslinjer for avhending av farlig avfall og problemavfall. Hva er farlig avfall og hvordan finne rett avfallsstoffnummer og fylle ut deklarasjonssjema. Hva er problemavfall og hva går i de gule problemavfalls-beholderne?

Kategori: Arbeidsmiljø/HMS

Kursholder: Bente-Lise Lillebø, HMS-avdelingen

4. 3D visualisering

Visualization of data can help users carry out their tasks more effectively by providing insight based on the power of the human visual system. In this presentation, Associate Professor Noeska Smit will give a short introduction to visualization of scientific data, as well as several tools and practical tips for creating visualizations. The presentation will focus on visualization of spatial (volumetric) data.

Kategori: Praktiske metoder

Kursholder: Noeska Smit, Institutt for informatikk

5. Hvorfor lære Phyton programmering? (kurset ble avlyst)

Introduksjon av programmeringspråket Phyton og mulige applikasjoner

Kategori: IT-verktøy

Kursholder: Albin Severinson, Institutt for informatikk

6. Lønnssystemet i staten

Presentasjon av lønnsystemet i staten. Bruk av ulike stillingskategorier, UiBs lønnspolitikk inkludert prinsipper for lønnsfastsettelse og justering.

Kategori: Administrasjon

Kursholder: Kristine Breivik, jurist i fakultetsadministrasjonen

7.  Office365 - introduksjon og utvalgte verktøy

Innhold i Office365 pakken - en introduksjon til de ulike programmene som er tilgjengelig

Kategori: IT-verktøy

Kursholder: IT-avdelingen ved Laila Langesæther og Ingve Bergheim

 

Valgfritt kurs 2 (12:20 – 13:20) – alternativene:

(Innleggene er lenket fra tittelen)

1. Nanoteknologi

Kategori: Populærvitenskapelig innlegg

Kursholder: Lars Egil Helseth, Instittutt for fysikk og teknologi

2. ECO exposure - hva og hvordan

Når må vi registrere eksponering? Hvilke kjemikalier utløser registrering i eksponeringsregisteret? Hvordan skal vi forholde oss til studenter som arbeider med kjemikalier som krever eksponering?

Kategori: Arbeidsmiljø/HMS

Kursholder: HMS-avdelingen ved Bente-Lise Lillebø

3. Mikroskopi i forskning

De fleste levende organismer er for små til å sees med det blotte øye, og celler og organeller kan kun observeres vha mikroskopi. Blant alle teknikker brukt innenfor biologi er nok mikroskopi en av de viktigste. Molecular Imaging Center (MIC) har en stor instrumentpark på rundt 15 instrumenter som benyttes til avbildning av vev og celler, samt smådyr, og Endy Spriet vil her presentere noen av dem: fra tradisjonelle elektronmikroskop til avanserte superoppløsningsmikroskop. 

Kategori: Praktiske metoder

Kursholder: Endy Spriet, MIC-plattformen, Medisinsk fakultet

4. Lab-IT, Sikkert lab-nett

"Nettverk for Laboratorie PCer»                                                            

Tema i presentasjonen: Klientdriftet Windows 10, LAB-nettverket, Segmentering,  Administrasjon av brannmurregler, Sentral lagring av data, Skript som kjøres, Tilgang til lab-utstyr fra egen maskin, Leverandørtilgang, Selvbetjent tilgangsstyring (portal.uib.no) mv.

Kategori: Fag/IT

Kursholder: Tore Linde og Erling Langøigjelten, IT-avdelingen

5.  Office365 - introduksjon og utvalgte verktøy

Innhold i Office365 pakken - en introduksjon til de ulike programmene som er tilgjengelig

Kategori: IT-verktøy

Kursholder: IT-avdelingen ved Laila Langesæther og Ingve Bergheim

 

Valgfritt kurs 3 (13:30 – 14:30) – alternativene:

1. Livsvitenskap - vitenskapen om livets store spørsmål. Hvordan bidrar MN-fakultetet?

Proteinmisfolding er nok en ganske abstrakt ting for de fleste, men dette sære molekylære fenomenet kan få ganske dramtiske konsekvenser. Prionsykdommene er et eksempel på dette, og nyere biomedisinsk forskning viser at det er flere koblinger mellom prionsykdommer og mer vanlige sykdommer som Parkinson's og Alzheimer's enn tidligere antatt. Vi ser på disse fenomenene og tar også opp bioteknologien som ligger til grunn for diagnostikk, samt mulige behandlinger.

Kategori: Populærvitenskapelig innlegg

Kursholder: Øyvind Halskau, Institutt for biovitenskap

2. Felt og tokt - hva gjør man med minen i trålposen?

Med utgangspunkt i opplevelser og erfaringer fra undervisningstoktet de ledet hvor man endte med en mine i trålposen, tar overingeniørene Frank Mistøy og Heikki Savolainen tar en praktisk tilnærming til HMS-arbeid på tokt og i felt. 

Kategori: Arbeidsmiljø/HMS

Kursholder: Frank Midtøy og Heikki Savolainen, Institutt for biovitenskap

3. Teknikeren i et undervisningsteam

Hvilke roller har teknikerne i undervisningen. Inkludert: hvordan få mest mulig ut av Mitt UiB?

Kategori: Fag/IT

Kursholder: Jonathan Soulè, Institutt for biovitenskap mfl.

4. Tyngre utstyr

Om anskaffelse og drift av tyngre utstyr ((1000000+ utstyr)

Kategori: Administrasjon

Kursholder: Instituttleder Ingunn Thorseth, Institutt for geovitenskap

5. Datahåndtering

Hvordan håndterer/lagrer vi forskningsdata i en praktisk arbeidshverdag?

Kategori: Fag/IT

Kursholder: Benjamin Pfeil mfl.

6.  Office365 - introduksjon og utvalgte verktøy

Innhold i Office365 pakken - en introduksjon til de ulike programmene som er tilgjengelig

Kategori: IT-verktøy

Kursholder: IT-avdelingen ved Laila Langesæther og Ingve Bergheim

 

Romoversikt valgfrie kurs

10.20-11.20   Valgfritt kurs 1:                
1Klimaendringer - naturlig variasjon eller menneskeskapt?Storm 1
2Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø og en god kollega?Sol 2
3Trygg håndtering, lagring og avhending av problemavfallKuling 2
43D visualiseringSol 4
5Hvorfor lære Phyton programmering?Kuling 1
6Lønnssystemet i statenSol 1
7Office365 - introduksjon og utvalgte verktøyBris 2
12.20 -13.20    Valgfritt kurs 2:       
1Nanoteknologi Storm 1
2ECO exposure - hva og hvordan?Sol 1
3Mikroskopi i forskningKuling 1
4Lab-IT, sikkert lab-nettKuling 2
5Office365 - introduksjon og utvalgte verktøyBris 2
13.30 -14.30    Valgfritt kurs 3:       
1LivsvitenskapStorm 1
2Felt og tokt - hva gjør man med minen i trålposen?Sol 2
3Teknikeren i et undervisningsteamKuling 2
4Anskaffelse og drift av tyngre utstyrSol 4
5DatahåndteringKuling 1
6Office365 - introduksjon og utvalgte verktøyBris 2