Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Alumniportrett

Forebyggende fiskehelse - stadig nye utfordringer

Etter å ha levert masteroppgaven fikk Mari fulltidsstilling hos PHARMAQ hvor hun er ansatt som Technical Manager

Hovedinnhold

Fiskehelsestudiet har bidratt til at jeg i dag har kunnskap om mange av sykdomsutfordringene som fisken møter under produksjonen

Mari har en master i fiskehelse fra UiB som hun fullførte våren 2015. I arbeidet med masteroppgaven så Mari på immunsystemet til atlantisk laks med tanke på ulike virussykdommer.

Under studietiden hadde Mari jobb som forskningstekniker på Havforskningsinstituttet. Mot slutten av studiene fikk hun en deltidsstilling hos PHARMAQ.

Etter å ha levert masteroppgaven fikk Mari fulltidsstilling hos PHARMAQ hvor hun er ansatt som Technical Manager. Noen av arbeidsoppgavene er oppfølging av vaksiner i felt, samt oppfølgning av diagnostiske tjenester opp mot kunder.

Kan du fortelle om arbeidshverdagen din, hvordan du får bruk for utdannelsen din i jobben?
Jeg arbeider i dag med varierte arbeidsoppgaver. Jeg er en del ute i felt hvor jeg følger opp vaksinering, samt at jeg er med på sjøbesøk for å følge opp fisken etter sjøsetting for å se at bivirkningsbildet mtp vaksiner utvikler seg normalt. Jeg har også mye kundekontakt relatert til de diagnostiske tjenester som PHARMAQ Analytiq tilbyr. Dette er relatert til rådgiving rundt prøvesvar, og kundebesøk i forbindelse med prosjekter o.l. Fiskehelsestudiet har bidratt til at jeg i dag har kunnskap om mange av sykdomsutfordringene som fisken møter under produksjonen.