Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kjemiker med et hav av muligheter

Malin har en bachelorgrad i kjemi og en mastergrad i miljøkjemi fa UiB. Nå jobber Malin på Havforskningsinstituttet.

Finn den rette studieteknikken for deg og vær ærlig med deg selv om det faktisk fungerer

Malin har en bachelorgrad i kjemi og en mastergrad i miljøkjemi fa UiB. Masteroppgaven skrev hun i samarbeid med NIFES (nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) og Ocean Forest (Lerøy).

Under studietiden jobbet Malin som hjelpelærer i kjemi og hun var medlem i Kjemisk fagutvalg.

Nå jobber Malin på Havforskningsinstituttet. Hovedfokuset er forsking på tang og tare, noe som byr på mange varierande og spennande arbeidsoppgaver.

Kan du fortelle om arbeidsoppgavene dine i dag og hvordan du får bruk for utdannelsen din i jobben?
Min jobb hos havforskningsinstituttet byr på mange varierende og spennende arbeidsoppgaver. Alt fra å gå ut i felt å samle inn prøver av alger, til å bedre metoder på laboratoriet, til å gi rådgivning til Mattilsynet og Fiskeri- og Kystdepartementet. Eg er med på hele prosessen fra når prøvene tas ute i felt og bearbeides, til de sendes videre til laboratorier for analyse. Ved endt analyse vil eg gå igjennom resultatene og foreta vurderinger ang. videre analyser. Hovedoppgaven er å innhente informasjon om makroalger, slik at vi kan videreformidle den informasjonen vi får til mattilsynet og fiskeri- og kystdepartementet.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Ditt beste studie-tips?
Finn den rette studieteknikken for deg og vær ærlig med deg selv om det faktisk fungerer.