Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

Vårseminaret 2020 - AVLYST

Fakultetsledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har gleden av å ønske eksterne og interne gjester velkommen til spennende innlegg og diskusjoner på årets vårseminar!

#realfaguib
Velkommen til vårseminaret!
Foto/ill.:
Kommunikasjon MN-fak.

Hovedinnhold

#RealfagUiB
MN-studenter - kreative, innovative, relevante! 

  • Kompetanse og kunnskap
  • Digitalisering, teknologi og innovasjon
  • Samarbeid om livslang læring

Bærekraft og omstillingsbehov
Foto/ill.:
Kommunikasjon UiB

Program for dagen:

Kompetanse og kunnskap 

09.00-09.20 Velkommen til årets vårseminar! Styreleder Jannicke Hilland og dekan Helge K. Dahle  

09.20-09.40 Bærekraft, kompetanse og kunnskap – UiBs bidrag. Prorektor Margareth Hagen

09.40-10.10 Vestlandskoden – hvordan realiserer vi den sammen?  Sigurd Grytten, leder Zynk -samfunns- og myndighetskontakt

10.10-10.20 Kommentarer og spørsmål  

10.20-10.40 Beinstrekk

10.40-11.10 Vår faghistorie!  Syv masterstudenter fra instituttene ved MN-fakultetet:  

  • Astrid Holtan Fredriksen, Institutt for biovitenskap
  • Silje Skjelsvik, Geofysisk institutt
  • Rolf Jacob Vågen, Kjemisk institutt
  • Thea Aske Haugen, Institutt for geovitenskap
  • Haakon Ludvig Ervik, Matematisk institutt
  • Emilie Solheim, Institutt for fysikk og teknolog
  • Knut Anders Stokke, Institutt for informatikk

11.10-11.30 Nye Vestland fylkeskommune - hva er forventningene? Bård Sandal, fylkesdirektør for innovasjon og næringsutvikling 

11.30-12.00 Paneldiskusjon: Hvilke kompetanser trenger vestlandsregionen fremover? 

 

Hvor skal man begynne?
Foto/ill.:
Kommunikasjon MN-fak.

12.00-13.00 Lunsj

Digitalisering, teknologi og innovasjon

13.00-13.20 Kompetanse og kunnskap som driver for innovasjon. Svein Kåre Grønås, konserndirektør BKK 

13.20-13.40 Digital kompetanse - hvordan sikrer vi at våre kandidater er attraktive. Instituttleder Pinar Heggernes og utdanningsleder Fredrik Manne 

13.40-14.00 Etableringen av våre siv.ing-programmer – UiB møter næringslivets behov. Professor Bjørn Tore Hjertaker 

14.00-14.30 Paneldiskusjon: Kreative, innovative og relevante MN-kandidater – er de det? 

14.30-14.45 Benstrekk 

Samarbeid om livslang læring

14.45-15.00 Idemyldring – hvilke tema bør universitetet tilby arbeidslivet?

15.00-15.20 Hvordan kan UiB bidra til et arbeidsliv i stadig endring?  Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) ved konstituert regiondirektør Grete Karin Berg, rådgiver Ann-Kristin Kristoffersen og kompetansedirektør Are Turmo

15.20-15.40 Hvordan forbereder vi kandidatene våre for et samfunn og et arbeidsliv i stadig endring? Professor Jostein Bakke, iEarth 

16.00-16.30 Kompetansebygging for bærekraft. Professor Kerim Hestnes Nisancioglu, førsteamanuensis Inger Elisabeth Måren og førsteamanuensis Katja Enberg

16.00-16.45 Paneldebatt med innlederne og studenter  

16.45-17.00 Avsluttende kommentarer. Viserektor Oddrun Samdal 

17.00-19.00 Pause/bad

Sosialt program 

19.00 Kåseri av Lars Nyre, professor mediedesign, journalistikk og teknologi (og forfriskninger) 

19.30 Middag