Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 3. april 2019

Hovedinnhold

Saksliste til møte i Studiestyret

Onsdag 3. april 2019 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                             
II   PROTOKOLL fra møte 29. oktober 2018

III  PROTOKOLLER fra sirkulasjonssak januar 2019 og sirkulasjonssak mars 2019


SAK 19/3
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2019
PLANER FOR, OG ØNSKE OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM
Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDLEGG:
Brev fra fakultetet og oversendelser fra instituttene med forslag til studieplanendringer
Ettersending varsel om store studieplanendringer Institutt for informatikk


SAK 19/4
MAL FOR SENSORVEILEDNING
Drøftingssak (Saksnr. 2019/3961)

VEDLEGG: Mal - sensorveiledning for MN


SAK 19/5
NYE OPPTAKSKRAV I SAMORDNA OPPTAK OG KONSEKVENSER FOR ANDRE OPPTAK VED FAKULTETET

Vedtakssak (Saksnr. 2018/9130)


SAK 19/6
UTREDNING AV HONORS DEGREE-PROGRAM FOR HUMANIORA OG REALFAG VED UIB

Drøftingssak (Saksnr. 2019/3177)

VEDLEGG: Referat fra 1. møte i arbeidsgruppen, 22.3.2019


SAK 19/7
HOVEDVEILEDER PÅ MASTER –
ENDRING I UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER VED MN

Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)


SAK 19/8
EVENTUELT

Erfaringer med digitalisering


ORIENTERINGSSAKER

  1. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  2. Implementering av nytt kvalitetssikringssystem
  3. Innføring av sanksjoner for forsinket sensur. Sak i Utdanningsutvalget 21.3.19
  4. Justering av opptaksrammer for masterprogram ved MN
  5. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  6. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering


Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 28.3.19