Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Innspillsmøte strategi

Revidering av MN-strategien - innspillsmøte for studenter og ansatte

Revidering av MN-strategien høsten 2019 – har du innspill?

Realfagbygget, illustrasjon
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

UiB har nylig revidert sin strategi «Kunnskap som former samfunnet», og har i den reviderte versjonen særlig styrket budskapet om at vår forskning og utdanning er relevant for samfunnet rundt oss. Arbeidslivsrelevans, samspill med næringslivet, innovasjon og bærekraft er noen av de viktige stikkordene for de endringer som er gjort i UiBs overordnede strategi.

MN-fakultetet og våre institutter starter nå en prosess for revidering av vår gjeldende strategi «Dypere innsikt - Felles innsats - Sterkere innflytelse», med mål om at fakultetsstyret kan vedta våre justeringer i desember.

Hvilke endringer bør vi gjøre, for å bygge oppunder de endringer som er gjort i UiB – strategien, og for å synliggjøre det som skal være MN-fakultetets viktigste prioriteringer fremover?

Program for innspillsmøtet:

  • Dekan Helge K. Dahle innleder: MN-fakultetet – her er vi og hit skal vi
  • To instituttledere (TBA): Instituttene på MN-fakultetet; Innsikt - Innsats – Innflytelse!
  • Ordet er fritt!

 

Alle studenter og ansatte er velkommen!

 

Helge K. Dahle

- på vegne av instituttledergruppen og fakultetsledelsen