Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Energiomstilling NÅ!

Verden trenger kunnskap til utvikling av lavutslippssamfunnet og vår region har tung kompetanse som kan brukes. UiB, HVL, NHH og NORCE har derfor gått sammen i kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST, for å koble FoU, næringsliv og offentlig sektor i regionen. Målet er å mobilisere til økt forskning og innovasjon innen energiomstilling.

Kunnskapsklyngen vest

UiB, HVL, NHH og NORCE ønsker velkommen til lansering av kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST.  

Hovedinnhold

UiB, HVL, NHH og NORCE ønsker velkommen til lansering av kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST.  

Målet er bedre samspill og samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor på Vestlandet.

Program

Kl. 08:00 til 08:25: Frokostservering

Kl. 08:25: Introduksjonsfilm


Kl. 08:30 Velkommen ved klyngepartnerne

 • Gunn Mangerud, Dekan, Energiomstilling, UiB
 • Geir Anton Johansen, Dekan, Fakultet for ingeniør og naturvitenskap, HVL
 • Aina M. Berg, Konserndirektør for energi, NORCE 
 • Leif K. Sandal, Leder for Energi, naturressurser og miljøsenteret (ENE), NHH 

Natalia Golis (MDG), Fylkesvaraordførar Vestland

Kl. 08:45 Hvordan få til mer her på Vestlandet?

Kl. 09:05 Panelsamtale 
Moderator: Nina Broch Mathisen, Direktør, Innovasjon Norge

 • Elisabeth Maråk Støle, Adm dir, NORCE
 • Linda Nøstbakken, Professor, NHH
 • Jannicke Hilland, Konsernsjef, BKK
 • Hege Økland, CEO, NCE MCT
 • Baste Tveito, Daglig leder, Nordhordland Næringslag

Kåring av beste tegning fra tegnekonkurranse blant 5.-klassinger i regionen

Kl. 09:30 Samfunnsmessig effekt av energiomstillingen (3x10 min.)

•    Sølve Dag Sondbø, Klima- og naturressurssjef, Hordaland fylkeskommune
      «Krav til null-utslipp i anbudsrunder i transportsektoren»
•    Håvard Haarstad, Senterleder, CET senteret
      «Hvem er omstillingen for?» 
•    Gunnar S. Eskeland, Professor, NHH 
      «The only planet with chocolate»  
 
Kl. 10:00 Pause

Kl. 10:15 Fornybar energi – hva vet vi?

To unge forskere fra hver av de fire institusjonene

•    Fanny Maria Ekblom Johansson, stipendiat, Univ. i Bergen
      «Hva kan skje med norsk vannmagasin hvis breene våre smelter ned?»
•    Hans-Kristian Ringkjøb, stipendiat, Univ. i Bergen
     «Rolla til havvind i eit fornybart europeisk kraftsystem»
•    Filippo Bianchi, forsker, NORCE Teknologi
      «Maskinlæring innenfor forskning på solenergi» (Holdes på engelsk
•    Trine Mykkeltvedt, forsker, NORCE Energi
      «CCS: når fornybar energi ikkje er nok»
•     Svein Gunnar Sjøtun, stipendiat, HVL
      «Grønt skifte i maritim næring på Vestlandet»
•    Yewen Gu, associate professor, NHH
      "Regulate me, if you can; Hunting Shipping’s responses to environmental policies"
•    Ørjan Rykkje, NHH 
      «Kan prisen få flere på bussen?» 
•    Velaug Myrseth Oltedal, associate professor, HVL,   
      «Hydrogenets rolle i et nullutslippssamfunn» 

Kl. 10:45 Hvordan ta kunnskap i bruk på en bedre måte?
Innleder: Stig Erik Jakobsen, professor, Mohnsenteret, HVL

Kl. 11.00 Panelsamtale

Moderator: Anders Haugland, direktør, VIS

 • Dag Rune Olsen, Rektor, UiB
 • Berit Rokne, Rektor, HVL
 • Gisle Nondal, CEO and R&D Manager, GCE Ocean Technology
 • Inger M. Graves, Ocean & Coastal Product Management Lead, Aanderaa/Xylem
 • Linda Litlekalsøy Aase, Konserndirektør, Aker Solutions
 • Rune Volla, Direktør, Energiavdelingen i Forskningsrådet

Kl. 11:30 Utdeling av pris til best studentprosjekt FORNYBAR

Avslutning med enkel minglelunsj