Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
ACADEMIA EUROPAEA

Forskningsbasert politikk?

En rapport fra europeiske vitenskapsakademier.

Cables.
Foto/ill.:
Shutterstock

Verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, tap av artsmangfold og migrasjon er svært komplekse. Samtidig er forskningen på disse feltene preget av usikkerhet og debatt. Hvordan kan politikere ta i bruk best tilgjengelig kunnskap?Hvordan kan vi skape gode veier for vitenbasert rådgivning? 

Vitenskapsakademiene i EU har nylig gitt ut rapporten Making Sence of Science, om hvordan vitenskapelig kunnskap best kan legges til grunn når politikk skal utformes i en tid med mye usikkerhet og kompleksitet.

Hva er det som karakteriserer effektiv forskningsbasert politikkutforming i EU? Kan erfaringene fra EU brukes under norske forhold?

Se presentasjonene og diskusjonene her:

Forskningsbasert politikk? – 04.11.19, del 1

Produsent:
Litteraturhuset i Oslo

Forskningsbasert politikk? – 04.11.19, del 2

Produsent:
Litteraturhuset i Oslo

Rapporten er publisert av SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies).

Part A

The European Dimension: 
International science advice; Making Sense of Science  report - MASOS

12.10 -12.25

The SAPEA Mechanism

Professor Ole Petersen CBE FRS, Director of Academia Europaea Cardiff Knowledge Hub´s SAPEA Project

12.25 -12.45 

The MASOS Report, member of the report writing group

Professor Jeroen P. Van der Sluijs, University of Bergen 

12.45 -12.55 

The MASOS report; views, suggestions and perspectives
Professor Silvio Funtowicz, University of Bergen

12.55 -13.15

The Finnish Science Advice Project: SOFI.
Professor Risto M. Nieminen, President of the Finnish Academy of Science and Letters

 

13.15 -14.00 

 

Panel discussion: What characterizes effective research based policy-making in the EU? 

Moderator:

Professor Matthias Kaiser, UiB

 

Panelists: 
Ole Petersen, Jeroen P. Van der Sluijs, Silvio Funtowicz, Risto M. Nieminen.

14.00 -14.15

Break

Part B

Norwegian dimension:
The role of science in Norwegian policy making 

14.15 -14.35

Science advice as seen from academia

Øystein Hov, Secretary General of the Norwegian Academy of Science and Letters 

14.35 -14.55

Science advice as seen from the policy side
State Secretary Rebekka Borsch, Ministry of Education and Research

14.55 -15.15

Science advice as seen from a research unit

Deputy Managing Director Kyrre Lekve, Simula

15.15 -16.00

Panel discussion: 
Current science advice practices in Norway vs the experience and advice summarized in the Making Sense of Science report: What can we learn? How to co-design and co-create the evolution of knowledge and important policy processes? And what about discipline dependencies?

Moderator: TBA

Panelists: 
Øystein Hov, Rebekka Borsch, Kyrre Lekve and Torbjørn Digernes, Norwegian Academy of Technological Sciences.