Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 18. oktober 2019

Hovedinnhold

Saksliste til møte i Studiestyret

Fredag 18. oktober 2019 kl. 1015-1200


I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                             
II  
PROTOKOLL fra møte 3. april 2019


SAK 19/8
STUDIEPLANDENDRINGAR FOR STUDIEÅRET 2020/2021 OG VÅRSEMESTERET 2020
Vedtakssak (Saksnr. 2019/8064)

VEDLEGG

Del A: Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:

Del B: Søknad om oppretting av nytt studieprogram


SAK 19/9
OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET 2020/2021
Vedtakssak (Saksnr. 2019/23588)

VEDLEGG

  1. Opptaksrammer 2020 ved MN (brevutkast til SA)
  2. Brev fra SA: Innmelding av opptaksrammer 2020


SAK 19/10
UNDERVISNINGSSPRÅK PÅ 100-TALLS EMNER
Drøftingssak (Saksnr. 2019/5910)

VEDLEGG

  1. Brev fra Realistutvalget datert 6.5.19
  2. Brev fra fakultetet datert 1.7.19 «Undervisningsspråk på 100-talls emner»
  3. Brev fra Gunnar Fløystad, Matematisk institutt, datert 23.9.19
  4. Brev fra gruppen for matematikkdidaktikk, Matematisk institutt, datert 25.9.19
  5. Dekanbloggen: Kvifor treng vi å undervise på norsk


SAK 19/11
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. R2-krav status. Muntlig orientering
  2. EVU-forum 2019
  3. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 14.10.19