Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 8. november 2019

Hovedinnhold

Saksliste til møte i Studiestyret

Fredag 8. november 2019 kl. 1015-1100

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                              
II   Protokoll fra møte 18. oktober 2019


SAK 19/12
STUDIEPLANDENDRINGAR FOR STUDIEÅRET 2020/2021 OG VÅRSEMESTERET 2020
Vedtakssak (Saksnr. 2019/8064)

VEDLEGG


SAK 19/13
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - nye krav til utdanningsfaglig kompetanse.
  2. "Språkpolitiske retningslinjer for UiB" vedtatt i Universitetsstyret 18. oktober. Retningslinjene omtales i en artikkel i På Høyden.
  3. Honours degree program - status. Muntlig orientering
  4. Studentrekruttering - prosjekter og planer. Muntlig orientering
  5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering


Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 4.11.19