Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

HMS-prisen 2019 til Institutt for fysikk og teknologi

MatNat-fakultetets pris for god helse, miljø og sikkerhet går i år til to tiltak. Det er 15. gangen prisen deles ut.

Øyvind Frette, instituttleder for Fysikk og Teknologi, mottar prisen
Instituttleder Øyvind Frette mottok prisen på vegne av Institutt for fysikk og teknologi.
Foto/ill.:
Randi Heggernes Eilertsen, UiB

Hovedinnhold

Hvert år de siste 15 årene har fakultetet delt ut HMS-pris. Helse, miljø og sikkerhet skal ha høy oppmerksomhet, og derfor ønsker fakultetet å stimulere instituttene til å arbeide systematisk med HMS.  Samtidig skal man synliggjøre det gode HMS-arbeidet som gjøres ved instituttene.

Instituttene spiller inn sine forslag til vinnerne, som blir kåret av en komité. Komitéen påpeker i sin begrunnelse at de har hatt en vanskelig jobb i år.

«Innspillene fra instituttene er i år på et meget høyt nivå. Alle innspillene er innenfor risikovurdering og god håndtering av HMS-avvik. Komiteen har derfor hatt en meget vanskelig oppgave når de skulle plukke ut en vinner, og ønsket at prisen kunne deles på alle søkerne», heter det i komitéens begrunnelse.

Til slutt falt valget ned på Institutt for fysikk og teknologi (IFT) for to av deres tiltak. Begge er knyttet til oppfølging av HMS-avvik og er gode eksempler på systematisk HMS-arbeid etter avvik:

  • Nye rutiner for lokalt strålevernsarbeid
  • Oppfølging av avvik knyttet til spredning av gass

Komitéen fremhever mellom annet at tiltakene innebærer en nøye gjennomgang av avvikene og at det er utarbeidet liste med strakstiltak.