Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Økonomiseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet er en felles økonomienhet for alle fakultetets institutter og sentre.

Økonomiseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Foto/ill.:
Dagfinn Høyberg

Hovedinnhold

Økonomiseksjonens ansvarsområder er gruppert inn i tre tema, henholdsvis driftsøkonomi, prosjektøkonomi og totaløkonomi.

Hvert institutt/senter har et dedikert team med økonomer fra alle temagruppene.

Driftsøkonomi

Driftsøkonomene er delt i to grupper, Fagspesialister lønn og lønnsnær HR og Driftsøkonomer BTB.

Ansvarsområdene til Fagspesialistene er

 • kontroll og fullføring av arbeidskontrakter unntatt rekruttering
 • attestasjon av variabel lønn, herunder timelønn, honorar og stipender
 • kontroll av reiserefusjoner (reiseregninger) og andre personrefusjoner
 • veiledning til ansatte og enheter innenfor temagruppens ansvarsområde

Ansvarsområdene til Driftøkonomene (BTB) er

 • kontroll av bestillinger
 • behandling av inngående fakturaer
 • fakturering (GB) og internfakturering
 • andre oppgaver innen for generell økonomi
 • veiledning til ansatte og enheter innenfor temagruppens ansvarsområde

I oversikten over ansatte ved seksjonen (under) kan du finne kontaktinformasjon til din driftsøkonom/fagspesialist.

Prosjektøkonomi

Ansvarsområder under prosjektøkonomi er

 • Søknadsstøtte til eksternfinansierte prosjekt
 • oppretting, vedlikehold og avslutning av eksternfinansierte prosjekter
 • rapportering og dialog med prosjektleder og prosjekteier
 • rapportering til finansieringskilde
 • fakturering (på eksternfinansierte prosjekt)
 • veiledning til ansatte og enheter innenfor temagruppens ansvarsområder

Hver prosjektleder har en fast prosjektøkonom for alle sine prosjekter.

I oversikten over ansatte ved seksjonen (under) finner du kontaktinformasjon til prosjektøkonomene knyttet til ditt institutt/senter.

Totaløkonomi

Ansvarsområder under totaløkonomi er

 • utarbeidelse av budsjett og langtidsbudsjett
 • prognosearbeid
 • rapportering og rådgivning for institutt- og fakultetsledelsen
 • rapportering til Økonomiavdelingen sentralt
 • kvalitetskontroll, utredning og analyser
 • veiledning til ansatte og enheter innenfor temagruppens ansvarsområder

I oversikten over ansatte ved seksjonen (under) finner du kontaktinformasjon til din totaløkonom (controller).