Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
MN-valg 2020

Kunngjøring av valg til MN-fakultetsstyret 2020

Hvert år velges det ett Gruppe B og to Gruppe D-medlemmer til MNs fakultetsstyre. Under finner du lenkene til valgsidene.

Valglokale, stemming
Foto/ill.:
Colourbox

Gruppe B, midlertidig vitenskapelig ansatte.

Gruppe D, studenter ved fakultetet.