Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
realfaguib

Velkommen til nye havteknologistudenter

Institutt for fysikk og teknologi gleder seg til å ta i mot nye studenter ved studieprogrammet havteknologi. Nedenfor er det nyttig informasjon til deg som fremtidig havteknologi-student.

Neste
Havteknologi
Foto/ill.:
Institutt for fysikk og teknologi
1/4
Havteknologi
Foto/ill.:
Institutt for fysikk og teknologi
2/4
Havteknologi
Foto/ill.:
Institutt for fysikk og teknologi
3/4
Havteknologi
Foto/ill.:
Institutt for fysikk og teknologi
4/4
Tilbake

Kjære nye havteknologi-student,

Du har søkt om studieplass på det integrerte masterprogrammet i havteknologi ved UiB. Det er et godt valg – studieprogrammet har vært på topp 3-listen i Studiebarometeret for UiB siden oppstarten og det hevder seg også i toppen av denne rangeringen for sivilingeniørprogrammene i Norge.

På denne siden har vi samlet litt informasjon det kan være både nyttig og kjekt å kjenne til før du begynner å studere hos oss.

Vi ønsker deg lykke til i konkurransen om opptak, og håper å se deg som havteknologi-student ved UiB til høsten!

Ting det kan være kjekt å vite om å studere havteknologi:

- På havteknologi møter du et kjempebra studentmiljø med godt samhold. Kullene er små og alle kjenner alle.

- Linjeforeningen Neptun sørger for at det ofte skjer noe gøy – quiz, bedriftspresentasjoner, deltakelse i Integrerbarlekene og mye annet.

- Små kull betyr også tett oppfølging gjennom studiet både fra fagpersoner og studieadministrasjonen. Du treffer oss ofte og når oss lett om det skulle være noe du lurer på.

- Allerede neste høst skal du ut i praksis to fulle dager pr uke gjennom hele semesteret. Vi skaffer praksisplass i en bedrift i Bergens-området som har sin virksomhet innenfor havteknologi.

- På havteknologi kan det dukke opp spennende muligheter – to av våre studenter var med på det historiske toktet da KV Svalbard i 2019 nådde Nordpolen som første norske skip.

- Masteroppgaven er på 60 studiepoeng. Det betyr at du får et helt år til å fordype deg i masterprosjektet ditt.

Litt om studieløpet:

- Studieløpet er et faglig samarbeid mellom flere læresteder og det er tett koblet mot næringslivet. For deg som student betyr dette at du skal ta emner både ved UiB og Høgskolen på Vestlandet (HVL) og at du skal ut i praksis, noe som vil gi deg en variert og spennende studiehverdag.

- Du møter fagfeltet havteknologi allerede i første semester gjennom emnet HTEK101: Introduksjon til havmiljø.  Dette emnet er det bare førstesemesterstudentene på havteknologi som tar, så her blir du også godt kjent med de andre på kullet ditt.

- De to andre emnene du skal ta i første semester er MAT111: Grunnkurs i matematikk I og INF100: Innføring i programmering.

- Mer informasjon om studieløpet videre får du gjennom jevnlige infomøter de første studieårene.

Informasjon du må kjenne til før du velger å begynne hos oss:

- Det er obligatorisk oppmøte på programmøtet i semesterstartsuken!

- Det er obligatorisk oppmøte på alle forelesninger i emnet HTEK101. Dette utgjør fem timer hver uke fra august til desember i første semester.

- Det integrerte masterprogrammet i havteknologi er et fulltidsstudium og mange emner også senere i studieløpet krever obligatorisk oppmøte gjennom semesteret. Studiet lar seg derfor ikke kombinere med fulltidsjobbing, heller ikke i offshoreturnus.

- Det vil være en fordel om du i tillegg til opptakskravet SIVING (matematikk R1 og R2 pluss Fysikk1) også har Fysikk2 fra videregående skole.

For deg som har utdanning fra før:

- Dersom du har tatt emner ved UiB som inngår i studieløpet for havteknologi, ta kontakt med studiekonsulent (studie.htek@uib.no) så tidlig som mulig ved semesterstart. Da kan vi gjøre en individuell tilpasning av utdanningsplanen din.

- Har du relevant utdanning fra andre høgskoler eller universitet, kan du søke om innpassing etter at du har fått tilbud om studieplass. Mer informasjon finner du ved å trykke her.