Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Formidlingspris

Sunniva Rutledal vinner av formidlingspris innen geovitenskap

Sunniva Rutledal, stipendiat ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning, er vinner av geoforskning.nos formidingskonkurranse for 2020.

Sunniva Rutledal
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

 

Hun vant med bidraget «Kan flere tusen år gammel aske bidra til å løse klimagåten?»

Her er juryens begrunnelse:

Rutledal har levert et bidrag som gir leserne en lettlest introduksjon som omtaler kompleksiteten i klimasystemet. Teksten er nærmest lagt opp som en beskrivelse av et detektivarbeid med godt driv og struktur.

Stipendiaten redegjør godt om ulike klimaarkiver og raske temperaturendringer i fortiden, og relevansen av å forstå fortidens klimaendringer for å bedre tolke det som skjer i Arktis i dag.

Innholdet er lett å forstå, og teksten hennes gir en god opplevelse av å følge med på ferden til en klimaforsker og (kanskje?) løse et mysterium!

Bidraget inneholder gode illustrasjoner, budskapet er tydelig og med klar samfunnsrelevans. Sunniva Rutedal er en verdig vinner av formidlingskonkurransen.