Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Studiekvalitet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Læringsdesigngruppen

Fakultetene skal ha læringsdesigngrupper med nødvendig spisskompetanse på den faglige egenarten til utdanningene på det aktuelle fakultetet

Hovedinnhold

I samspill med læringsdesigngruppen i UiB læringslab, bidrar de fakultetsvise læringsdesigngruppene med:

• tverrfaglig kompetanse; vitenskapelig, administrativ og utdanningsfaglig

• faglig-pedagogisk motivasjon

• fortolkning og oversetting av ytre krav i spesifikke faglige kontekster

• relevante metoder og verktøykasser

• tilrettelegging for den kollegiale samtalen om utdanning og undervisning

• utforming av læringsutbyttebeskrivelser

• læringsdesignkompetanse

Medlemmer i læringsdesigngruppen

  • SFU IEarth: Bjarte Hannisdal
  • SFU bioCEED: Sigrunn Eliassen
  • Didaktiker: Johan Lie
  • Pedagogisk akademi: Øyvind Fiksen
  • Administrativ: Birthe Gjerdevik