Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

E-infrastrukturutvalget

Utvalget skal ha oversikt over tilgjengelige e-infrastrukturressurser ved UiB og gi råd til hvordan fakultetet best kan bidra til god utnyttelse og videreutvikling av ressursene, både lokalt og i nasjonale samarbeid.

Hovedinnhold

E-infrastrukturutvalget ved MN-fakultetet

Utvalgets mandat

 • E-infrastrukturutvalget er dekanens rådgivende organ i spørsmål om e-infrastruktur
 • Utvalget skal ha oversikt over tilgjengelige e-infrastrukturressurser ved UiB og gi råd til hvordan fakultetet best kan bidra til god utnyttelse og videreutvikling av ressursene, både lokalt og i nasjonale samarbeid
 • Utvalget skal gi råd i spørsmål knyttet til datahåndtering og FAIR prinsippene
 • Utvalget skal gi innspill til budsjettarbeidet ved fakultetet
 • Utvalget skal bidra til å styrke og utvikle fakultetets utnyttelse av ressursene i Sigma2
 • Utvalget skal bidra til økt synlighet og styrking av kompetansen innen e-infrastruktur ved fakultetet
 • Utvalget vil ha 2 møter per semester og oppnevnes for 2 år
 • Utvalget rapporterer til dekanen og fakultetsadministrasjonen er sekretariat for utvalget


Utvalgets sammensetning (2019 – 2021)

 • Øyvind Frette, Instituttleder, Institutt for fysikk og teknologi (leder)
 • Inge Jonassen, professor, Institutt for Informatikk
 • Nathalie Reuter, professor, Kjemisk institutt
 • Benjamin Pfeil, senioringeniør, leder av Bjerknes Climate Data Centre

 

Observatør: Jan Kristian Walde Johnsen, sjefingeniør, IT-avdelingen
Sekretariat: Kari Nordvik, seniorrådgiver, MN-fakultetet