Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
MN-VALG 2021

Kunngjøring av valg til MN-fakultetsstyret 2021

I år er det storvalg og valg på alle gruppene til MN-fakultetsstyret! Det nye styret velges for perioden 01.08.2021 – 31.07.2025. Ønsker du å stille på vegne av din gruppe, eller kjenner du noen som kan være en god representant i fakultetsstyret for sin gruppe? Da ønsker vi å høre fra deg innen 23. mars kl. 12:00!

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Forslagsfristen er 23. mars kl. 12:00

 

Valgperioden er 25. - 28. mai 2021.
Valget beynner 25. mai kl. 09:00 og avsluttes 28. mai kl. 12:00.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til fakultetsstyret:

 • Forslaget må være skriftlig.
 • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 23. mars 2021.

Forslagene skal sendes på e-post til gry.parker@uib.no.

Det er en egen nettside for valg på gruppe D (studentene) til fakultetsstyret.

Valg av følgende medlemmer til fakultetsstyret

Til fakultetsstyret skal det velges:

 • Gruppe A - 3 representanter og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe A (representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling/ansatte på åremål)
   
 • Gruppe B - 1 representant og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe B (representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling)
   
 • Gruppe C - 1 representant og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe C (representanter for teknisk og administrativt ansatte
   
 • Gruppe D - 2 representanter og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe D (studentene) 

Det er en egen nettside for valg på gruppe D (studentene) til fakultetsstyret.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Sjekk at du står i manntallet.

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf  § 6 Valgreglement for UiB.

Her kan du sjekke om du står i mantallet.
Manntallet vil bli oppdatert i mars.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.

Valgstyrets MN-fak. våren 2021

 • Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret
  Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt
   
 • Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biovitenskap
  Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt
   
 • Gr. B: Marianne Solberg, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
  Vara: Eivind Nag Mosland, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
   
 • Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk
  Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap
   
 • Gr. D: Matias Helleve, master student, Institutt for fysikk og teknologi
  Vara: Ingeborg Rønning bachelor student, Institutt for biovitenskap

        Sekretær valgstyret: Gry E. Parker