Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
MN-VALG 2021

Kunngjøring av valgresultatet til MN-fakultetsstyret 2021 - 2025

Her er det nye fakultetsstyret for perioden 01.08.2021 - 31.07.2025! Det viser resultatet etter vårens valg.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Valgresultat MN-fakultetsstyrevalg 2021

Gruppe A 

Følgende kandidater vil representere gruppe A (fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling/ansatte på åremål) i fakultetsstyreperioden 01.08.2021 - 31.07.2025:

Valgt som medlem:
Katja Enberg  
Eivind Dale Valen       
Elin Maria Kristina Darelius Chiche                  

Valgt som varamedlem:

 1. vara: Bodil Holst
 2. vara: Dorothy Jane Dankel
 3. vara: Morten Brun
 4. vara: Jostein Bakke
 5. vara: Adrian Florin Radu
 6. vara: Geir Anton Johansen
 7. vara: Henrik Kalisch
 8. vara: Christian Haug Eide
 9. vara: Trygve Skjold

Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 9. juni 2021

 

Gruppe B

Følgende kandidater vil representere gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) i fakultetsstyret i perioden 01.08.2021 - 31.07.2022:

Valgt som medlem:
Jessica Tengvall

Valgt som varamedlem:

 1. vara: Sara Filippa Krusmynta Fransner
 2. vara: Svein Høgemo

Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 9. juni 2021

 

Gruppe C

Følgende kandidater vil representere gruppe (teknisk og administrativt ansatte) i fakultetsstyret i perioden 01.08.2021 - 31.07.2025:

Valgt som medlem:
Lill Kristin Knudsen

Valgt som varamedlem:

 1. vara: Stefanie Meyer
 2. vara: Eivind Wilhelm Nagel Støren
 3. vara: Olav Audun Bjørkelund

Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 9. juni 2021

 

Gruppe D

Følgende kandidater vil representere gruppe (studentene) i fakultetsstyret i perioden 01.08.2021 - 31.07.2022:

Valgt som medlem:
Solveig Adine Osjord
Brigt Arve Toppe Håvardstun

Valgt som varamedlem:

 1. vara: Ingeborg Rønning
 2. vara: Mathias Brevik

Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 9. juni 2021

 

STEM HER! (aktiveres kl. 09:00 25. mai)

For å lære mer om hver kandidat og hvorfor de stiller til valg, åpner du den relevante gruppen under.

Selve valget starter kl. 09:00 25. mai og varer til kl. 12:00 28. mai, du avgir stemme i lenken under.

Gruppe A kandidatene:

Trygve  Skjold  
Foreslått av:
Bjørn Johan Arntzen

Bodil Holst       
Foreslått av: Jörn Kersten

Dorothy Dankel
Foreslått av: Karin Pittman

Elin Darelius Chiche
Foreslått av: Knut Barthel, Joachim Reuder, Jan Asle Olseth

Adrian Florin Radu       
Foreslått av: Jan Martin Nordbotten, Inga Berre, Martin  Fernø, Kristine Spildo

Eivind   Valen
Foreslått av: Jan Arne Telle, Nathalie Reuter, Sushma Grellscheid, Inge Jonassen

Morten Brun
Foreslått av: Guttorm Alendal, Gunnar Fløystad, Christian Schlichtkrull

Jostein Bakke
Foreslått av: Kerim Hestnes Nisancioglu, Ulysses Ninnemann

Geir Anton Johansen
Foreslått av: Camilla Sætre, Nikolai  Østgaard

Henrik  Kalisch
Foreslått av: Magnus Svärd, Ilker Fer

Katja Enberg
Foreslått av: Jarl Giske, Dag Lorents Aksnes, Sigrunn Eliassen, Øyvind Fiksen,

Christian Hauge Eide
Foreslått av: William Shedd Helland-Hansen, Atle Rotevatn

Gruppe B kandidatene:

Filippa  Fransner
Foreslått av: Kjersti Konstali, Laura Dietrich, Till Baumann

Jessica  Tengvall
Foreslått av: Gaute Wilhelmsen Seljestad, Ragnhild Gya

Svein Høgemo
Foreslått av: Lars Jaffke

Gruppe C kandidatene:

Stefanie Meyer
Foreslått av: Frederike Hoffmann, Kari Nordvik, Mahaut D.M.S. Vareilles

Lill Kristin Knudsen
Foreslått av: Diana Cornelia Turcu, Ann Kristin Frøyset, 

Eivind Wilhelm N. Støren
Foreslått av: Lars Evje

Olav Audun Bjørkelund
Foreslått av: Trine Lise Stjernholm

Gruppe D kandidatene:

Forslagsfristen er 23. mars kl. 12:00

Valgperioden er 25. - 28. mai 2021.
Valget beynner 25. mai kl. 09:00 og avsluttes 28. mai kl. 12:00.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til fakultetsstyret:

 • Forslaget må være skriftlig.
 • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 23. mars 2021.

Forslagene skal sendes på e-post til gry.parker@uib.no.

Det er en egen nettside for valg på gruppe D (studentene) til fakultetsstyret.

Valg av følgende medlemmer til fakultetsstyret

Til fakultetsstyret skal det velges:

 • Gruppe A - 3 representanter og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe A (representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling/ansatte på åremål)
   
 • Gruppe B - 1 representant og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe B (representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling)
   
 • Gruppe C - 1 representant og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe C (representanter for teknisk og administrativt ansatte)
   
 • Gruppe D - 2 representanter og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe D (studentene) 

Det er en egen nettside for valg på gruppe D (studentene) til fakultetsstyret.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Sjekk at du står i manntallet.

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf  § 6 Valgreglement for UiB.

Her kan du sjekke om du står i mantallet.
Manntallet vil bli oppdatert i mars.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.

Valgstyrets MN-fak. våren 2021

 • Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret
  Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt
   
 • Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biovitenskap
  Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt
   
 • Gr. B: Marianne Solberg, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
  Vara: Eivind Nag Mosland, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
   
 • Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk
  Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap
   
 • Gr. D: Matias Helleve, master student, Institutt for fysikk og teknologi
  Vara: Sander Iden, bachelor student, Institutt for fysikk og teknologi

        Sekretær valgstyret: Gry E. Parker