Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Debatt

Hva mener rektorteamene om kjønnsbalanse og likestilling?

Her er opptaket av 8. mars-debatten mellom de to teamene som stiller til årets valg av rektorat ved UiB.

Rektordebatt om kjønnsbalanse og likestilling

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

I YouTube-lenken kan du se møteleder Dorothy Dankel gjennomgå tallene for kjønnsfordelingen ved Universitetet i Bergen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Fakultetsdirektør Elisabeth Muller Lysebo og professor og påtroppende instituttleder ved Institutt for geovitenskap Atle Rotevatn forteller om GenderAct-prosjektet.

Team Samdal og Team Hagen forteller om sin plattform i arbeidet for likestilling i akademia.