Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
MN-VALG 2021

Valg til MN-fakultetsstyret 2021

Husk å avgi din stemme innen kl. 12:00 28. mai og vær med å bestemme sammensetningen av fakultetsstyret for den neste perioden!

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I år er det storvalg og valg på alle gruppene til MN-fakultetsstyret! Det nye styret velges for perioden 01.08.2021 – 31.07.2025. 

Følg med på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets nettsider for oppdatert informasjon om valget, hvem som stiller som kandidater for de ulike gruppene, samt annonsering av det nye styret.

Det er en egen nettside for valg på gruppe D (studentene) til fakultetsstyret.


For instituttråd valgene - se nettsidene til de respektive instituttene.

Kontaktpersoner:

Leder valgstyret 
Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk
Fredrik.Manne@uib.no
Tlf. 55 58 41 90

Sekretær valgstyret
Gry E. Parker
gry.parker@uib.no
Tlf. 55 58 35 78