Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Fornybar energi

Blir medlem i Europas største energiforskningsnettverk

UiB entrer energiarenaen i Europa etter å ha fått plass i hovedstyret for det europeiske forskningssamarbeidet innenfor energi. Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa representerer universitetet i hovedstyret.

Frøysa
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

– Jeg er veldig fornøyd med at UiB har fått denne posisjonen. Nå som vi er med i hovedstyret, gir det oss som breddeuniversitet mulighet til å bringe et bredt perspektiv fra naturvitenskap, juss, samfunnsvitenskap og humaniora inn i arbeidet med overgangen til ren energi i Europa og verden ellers. For Universitetet i Bergen er det også viktig å legge vekt på utdanningsperspektivet for få oppnå best mulig energiforskning i Europa, sier Guldbrandsen Frøysa.

I mai 2021 ble Universitetet i Bergen godkjent som medlem i hovedstyret (ExCo) i den europeiske energiforskningsalliansen, European Energy Research Alliance (EERA) for de neste tre årene.

Viktig aktør

EERA er Europas største allianse for energiforskning og samler over 250 organisasjoner fra 30 land. Målet er å få fart på energiforskningen i Europa for å få et klimanøytralt samfunn i 2050.

Leder av UiBs Brusselkontor, Charlotte Eide er svært fornøyd med at Universitetet i Bergen er så sterkt representert i alliansen.

Brusselkontoret

Charlotte Eide, leder av UiB sitt kontor i Brussel.

Photo:
UiB

– Det er viktig å synliggjøre UiB som en energiaktør her i Brussel. Vi har en solid bredde på energifeltet gjennom alt fra medborgerpanelet og DIGSSCORE på SV-fakultetet, energirett på Det juridiske fakultet og til teknologiutvikling og naturvitenskap. Denne bredden gjør oss til en viktig aktør på den europeiske arenaen, sier Eide.

Tett på

Hun får støtte fra Frøysa som også mener at alle tiltakene som kommer fra EU knyttet til overgangen til ren energi, teknologiutvikling og digitalisering er av stor betydning for UiB.

– Temaer som hydrogen, ammoniakk, havvind, CCUS (karbonfangst og -lagring), energirett og EUs taksonomipolitikk er alle relevante for UiB. Vi har spennende forskning på disse temaene, og ved å være tett på det som skjer på dette området i Europa gjør at vi også har større muligheter til å markere oss internasjonalt, sier energidirektøren.