Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
HMS-seminar

Nygårdshøyden sør

HMS-seminaret 2021 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil omhandle det store arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør, og blir avholdt i auditoriet på VilVite torsdag 2.desember.

Arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør
Nygårdshøyden sør.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Program

08:30-09:00Velkommen og innledningDekan Gunn Mangerud
09:00-09:30Brukermedvirkning, engasjement og informasjonsflytAnne Marit Blokhus og Asbjørn Leirvåg
09:30-09:45Pause med noe å bite i 
09:45-10:30Endringsledelse i arealutviklingsprosesserKnut Vindenes (HVL)
10:30-10:55Utdeling av HMS-pris og presentasjon av vinnerprosjektetDekan Gunn Mangerud
10:55-11:00Avslutning 

 

Programkomite - Ann-Elise Olderbakk Jordal (HVO MatNat), Kristine Breivik (intern prosjektleder NGHS), Christel Krossøy (HMS- koordinator MatNat)