Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
MN-VALG 2022

Kunngjøring av valgresultatet til MN-fakultetsstyrevalg 2022 – 2023

Her er de nye fakultetsstyrerepresentantene for Gr. B og Gr. D for perioden 01.08.2022 - 31.07.2023! Det viser resultatet etter vårens valg.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Valgresultat MN-fakultetsstyrevalg 2022

Gruppe B
følgende kandidater vil representere gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) i fakultetsstyret i perioden 01.08.2022 - 31.07.2023:

Valgt som medlem:  
Anna-Simone Josefine Frank

Valgt som varamedlem:
1: Jessica Tengvall
2: Anita Stene Løtvedt
3: Maren Kjos Karlsen
4: Thomas Øfstegaard Viflot

Gruppe D
følgende kandidater vil representere gruppe (studentene) i fakultetsstyret i perioden 01.08.2021 - 31.07.2022:

Valgt som medlem:
Carl August Brechan
Viktoria Semm Liseth

Valgt som varamedlem:
1: Marcus Fjeld Gran
2: Anna Christensen Mathiassen

Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 7. juni 2022

 

Valget begynner kl. 09:00 den 23. mai og avsluttes kl. 12:00 den 25. mai 2022

STEM HER - valget vårt vil kun være synlig i ovenstående tidsperiode
 

Vi presenterer kandidatene som stiller til fakultetsstyrevalg for perioden 01.08.2022 – 31.07.2023

Gr. B kandidatene (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling): 
Anita Stene Løtvedt
Foreslått av: 
Martine Røysted Solås
Alexius Folk
Eugenie Heliana Taraneh Westergerling
Francesco Saltalamacchia
Ruben Javier Lopez

Anna-Simone Josefine Frank
Foreslått av: Adriaan-Alexander Ludl

Thomas Øfstegaard Viflot
Foreslått av: Sven Le Moine Bauer

Jessica Tengvall
Foreslått av: Jessica Fuller

Maren Kjos Karlsen
Foreslått av: Nominasjonskomiteen


Gr. D (studentene):  
Viktoria Semm Liseth
Foreslått av: Nominasjonskomiteen

Carl August Brechan
Foreslått av: Nominasjonskomiteen

Anna Christensen Mathiassen
Foreslått av: Nominasjonskomiteen

Kristoffer Augland
Foreslått av: Nominasjonskomiteen

Marcus Fjeld Gran
Foreslått av: Nominasjonskomiteen


Forslagsfristen er 21. mars kl. 12:00

Valgperioden er 23. - 25. mai 2022.
Valget beynner 23. mai kl. 09:00 og avsluttes 25. mai kl. 12:00.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til fakultetsstyret:

 • Forslaget må være skriftlig.
 • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 21. mars 2022.

Forslagene skal sendes på e-post til gry.parker@uib.no.

Valg av følgende medlemmer til fakultetsstyret

Til fakultetsstyret skal det velges:

 • Gruppe B - 1 representant og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe B (representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling)
   
 • Gruppe D - 2 representanter og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe D (studentene) 

Manntall, liste over stemmeberettigede, valgbarhet og forslagsrett

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:
- er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling
- dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller
- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.

Valgstyret MN-fak. våren 2022

Gr A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret
Vara: Yushu Li, førsteamanuensis, Matematisk institutt

Gr A: Jorun Egge, professor, Institutt for biovitenskap
Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr B: Mathias Myrtveit Sæther, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
Vara: Eivind Nag Mosland, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi

Gr C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk
Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr D: Matias Helleve, master student, Institutt for fysikk og teknologi
Vara: Juli Grønaas Kvamme, master student, Institutt for fysikk og teknologi

Sekretær valgstyret: Gry E. Parker