Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Åpen gjesteforelesning

Æresdoktor foreleser om Grønland, klimaendringer og samarbeid

Fiammetta (Fiamma) Straneo er en av verdens ledende eksperter på klima i Aktis. Nå holder hun åpen gjesteforelesning i forbindelse med at hun blir kreert til æresdoktor ved UiB.

A Scientist's Life in 99 Seconds: Physical Oceanographer Fiamma Straneo

Hovedinnhold

Tittelen på foredraget er: "An oceanographer's journey to the edge of the Greenland Ice Sheet through collaborative, inclusive, interdisciplinary science”.

Straneo er professor i hav og klima, og nestleder for Polar Center ved Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego.  

Æresdoktorgrader er den høyeste æren universitetet kan gi en person som ikke er ansatt ved UiB. Straneo er en av åtte forskere som blir utnevnt til æresdoktor under en seremoni i Universitetsaulaen 2. juni 2022.

Straneo er opprinneleg fra Italia, der hun tok mastergraden ved Univeristetet i Milano, doktorgrad ved University of Washington (PhD 1999) og deretter post.doc ved Woods Hole Oceanographic Institution.

Der bygde hun opp sin egen forskningsgruppe, for så å bli leder av Scripps Polar Center ved Scripps Institution of Oceanography og professor ved University of California San Diego.