Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Arrangement

Hvor bør havvindparker plasseres?

Norge har ambisjoner om å bli verdensledende innen havvind, men å plassere havvindparker innebærer store interessemotsetninger. Vi tar debatten under Arendalsuka 2022.

Hovedinnhold

NVE arbeider med en ny utredning for å finne havområdene som er egnet for havvind, men når det skal fattes beslutninger er det åpenbart at ethvert vedtak betyr interessekonflikter med miljøinteresser, skipsfart, fiskeri, forsvar, havbruk og kystbefolkningen.

For å komme med en helhetlig løsning, mener forskningsmiljøet ved Universitet i Bergen at det må det utvikles en egnet metodikk for å sammenstille og vekte de ulike interessene. I tillegg på det på plass et juridisk rammeverk for hele havvindsatsingen.

Arrangementet ledes av Finn Gunnar Nielsen, professor og leder av Bergen Offshore Wind Centre.

Et ekspertpanel av forskere og politikere diskuterer:

  • Hva skal til for at Norge skal realisere de høye ambisjonene?
  • Hvilke muligheter og begrensninger ligger i tekniske og juridiske forhold?
  • Hvordan skal vi veie ulike hensyn?

Panel:

Ignacio Herrera Anchustegui, Førsteamanuensis, juss, Universitetet i Bergen
Ida Marie Solbrekke, Stipendiat, havvindenergi, Universitetet i Bergen
Arvid Nesse, Cluster Manager, Norwegian Offshore Wind Cluster
Ove Trellevik, Stortingsrepresentant, Høyre
Karianne B. Bråthen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet