Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Arrangement

Hvor bør havvindparker plasseres?

Norge har ambisjoner om å bli verdensledende innen havvind, men å plassere havvindparker innebærer store interessemotsetninger. Vi tar debatten under Arendalsuka 2022.

Hovedinnhold

NVE arbeider med en ny utredning for å finne havområdene som er egnet for havvind, men når det skal fattes beslutninger er det åpenbart at ethvert vedtak betyr interessekonflikter med miljøinteresser, skipsfart, fiskeri, forsvar, havbruk og kystbefolkningen.

For å komme med en helhetlig løsning, mener forskningsmiljøet ved Universitet i Bergen at det må det utvikles en egnet metodikk for å sammenstille og vekte de ulike interessene. I tillegg på det på plass et juridisk rammeverk for hele havvindsatsingen.

Et ekspertpanel av forskere og politikere diskuterer:

  • Hva skal til for at Norge skal realisere de høye ambisjonene?
  • Hvilke muligheter og begrensninger ligger i tekniske og juridiske forhold?
  • Hvordan skal vi veie ulike hensyn?

Debatten ledes av fylkesvaraordfører i Vestland fylekskommune, Natalia Golis. 

Panel:

Finn Gunnar Nielsen, professor og leder av Bergen Offshore Wind Centre.
Ignacio Herrera Anchustegui, Førsteamanuensis, juss, Universitetet i Bergen
Arvid Nesse, Cluster Manager, Norwegian Offshore Wind Cluster
Ove Trellevik, Stortingsrepresentant, Høyre
Karianne B. Bråthen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Nils Gunnar Kvamstø, Direktør, Havforskningsinstituttet