Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Arrangement

Rosendalsveko 2023

Rosendalsveko arrangeres for fjerde gang. Hovedoverskriften for konferansen i år er «Natur og klima».

flyer for rosendalsveko 2023
Foto/ill.:
Rosendalsveko

Hovedinnhold

Folgefonnsenteret med kommunene Kvinnherad, Ullensvang og Etne samt Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet samler politikere, styresmakter, næringsliv og representanter fra kunnskapsinstitusjonene på Vestlandet for å drøfte klima, miljø, energi, bærekraftig utvikling og det grønne skiftet.

Kjøp billett

Måndag 7. august

08:30 – 08:45 Kaffi og registrering

08:45 – 09:15 Velkomst ved Hilde Enstad ordfører i Kvinnherad,Hans Inge Myrvold, (styreleiar Stiftinga Folgefonnsenteret)Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskingsinstituttet)Margareth Hagen (rektor UiB)

09:15– 10:30 Klima og natur – korleis ha to tankar i hovudet på same tid?
– Innleiing ved Espen Barth Eide, (Statsråd Klima- og miljødepartementet)
– Nytt fra naturpanelet v/Vigdis Vandvik (UiB)
Panelsamtale:Espen Barth Eide (KLD),Vigdis Vandvik (UiB),Helge Drange (UiB)Moderator: Mathias Fischer (Initiativ Vest)

10:30 – 11:00 Kaffipause

11:00 – 12:30 Kraft og natur
Innleiing ved Kjetil Lund (NVE)
Fagsamtale:Siri Espedal Kindem (Equinor) Thor Henrik Hagen (HYDS) Ragnhild Janbu Fresvik (Eviny) John Martin Mjånes (SKL) Tom Skauge (Naturvernforbundet)
Panelsamtale:Espen Bart Eide (AP), Lars Haltbrekken (SV), Sveinung Rotevatn (V) og Liv Kari Eskeland.
Moderator: Lars-Henrik Paarup Michelsen (Klimastiftelsen)

12:30 – 13:30 Lunsj på kaien

13:30 – 15:00 Grøn omstilling – Vestlandet som foregangsregion
Gjennom verdiane kompetent, open og modig skal VLFK arbeide for visjonen om eit nyskapande og berekraftig Vestland.
Prosjektet Grøn region Vestland tek sikte på å jobbe fram ei felles forståing for korleis ein skal jobbe for å sikre grøn næringsutvikling i Vestland. Vestland fylke gir oss status!Ansvarleg: Grøn Region Vestland

15:30- 16:00 Kaffipause

16:00 – 17:00 Frå klimaangst til klimahandling – bærekraft inn i undervisningen
Panelsamtale med dei unge, moderert av Frøy Gudbrandsen

17:00 – 19:00 Uteaktivitet

20:00 – 22:00 Middag i Ridderstuen på Baroniet i Rosendal

Tysdag 8. august

08:00 – 08:30 Kaffi

08:30 – 09:40 Klima og breen 
Forskarar frå UiB og Bjerknessenteret.
– Kva kan fortida fortelja om klimasystemet?
– Kva skjer med Folgefonna i dag?
– Korleis vert framtida på Vestlandet?

09:40 – 10:50 Berekraftig reiseliv
Over 90% av besøkende oppgir naturverdiene som framste reason to go. Men korleis forvaltes denne kritiske innsatsfaktoren for reiselivet?– Kva konsekvensar har tap av natur for kommunar og næringsliv?
Aksel Mjøs (NHH)– Grøn klimaturisme.– Det grøne skiftet i reiselivet
Panelsamtale med mellom anna Helene Ødven (DNT) og Aksel Mjøs (NHH)Moderator: Visit Hardangerfjord v/ Andreas Skogseth

10:50 – 11:20 Kaffipause med noko å bite i

11:20 – 12:20 Korleis står det til med fjordane våre?
– Korleis står det til med økosystemet i fjordane våre? Øyvind Fiksen (UiB)
– Kva kan Etneelva læra oss om laksen i havet og effekter av havbruk?
Kevin Glover (HI)– Innovative løsninger for havbruk – sett frå næringa sitt perspektiv?
Alf Helge Aarskog (Eide fjordbruk)
– Korleis kan modellar hjelpa oss med å finne løysningar for havbruk? Anne Sandvik (HI)
Panelsamtale Moderator: Mari Myksvoll, HI

12:20 – 13:20 Småbruket: Ei økonomisk, sosial og miljømessig berekraftig løysning?
Den største ressursknappheita på Vestlandet er matjord.  
Burde vi ikkje då utnytte den ressursen så godt som mogleg?Det er det nokon som prøver å gjøre: småbrukarane.
– Er småbruket ei undervurdert brikke i Vestlandets klimaomstilling? Bli med på paneldiskusjon om jordbruk på Vestlandet!
Katinka Kilian og Grzegorz Kramar (Undeland Gard), Anton Langeland (bonde og generalsekretær i Bonde- og småbrukarlaget), Anna Milford (forskar i Divisjon for matproduksjon og samfunn, NIBIO), Natalia Golis (fylkesvaraordfører Vestland, MDG)
Moderator: Silje Kristiansen, førsteamanuensis Senter for klima og energiomstilling (CET) UiB

13:20 – 13:30 Oppsummering og vegen vidare

13:30 – 14:00 Lunsj

14:25 Avreise snøggbåt Bergen

Med atterhald om endringar, oppdatert program, praktisk info og billettar: www.folgefonnsenteret.no

Programkomiteen: Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB/Bjerknes), Jostein Bakke (UiB/Bjerknes),Charlotte G. Krafft (Energiomstilling Vest), Geir Lasse Taranger (HI), Una Kolle (Folgefonnsenteret)og Ingvard Havnen (Folgefonnsenteret)

Kjøp billett