Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Frist

Valg til MN-fakultetsstyret 2023

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I år er det valg på gruppene B og D til MN-fakultetsstyret! De velges for perioden 01.08.2023 – 31.07.2024. 

For information about the election in English – please click her

Følg med på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets nettsider for oppdatert informasjon om valget, hvem som stiller som kandidater for de ulike gruppene, samt annonsering av det nye styret.

For instituttråd valgene - se nettsidene til de respektive instituttene.

Kontaktpersoner:

Leder valgstyret 
Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk
Fredrik.Manne@uib.no
Tlf. 55 58 41 90

Sekretær valgstyret
Gry E. Parker
gry.parker@uib.no
Tlf. 55 58 35 78

Realistutvalget
leder@realistutvalget.no