Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
MN-Valg 2024

Valg til MN-fakultetsstyret 2024

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I år er det valg på gruppene B og D til MN-fakultetsstyret! De velges for perioden 01.08.2024 – 31.07.2025. 

Følg med på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets nettsider for oppdatert informasjon om valget, hvem som stiller som kandidater for de ulike gruppene, samt annonsering av det nye styret.

For instituttråd valgene - se nettsidene til de respektive instituttene.

FOR ELECTION WEBPAGE IN ENGLISH – PLEASE LOOK HERE!

Kontaktpersoner:

Leder valgstyret 
Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk
Fredrik.Manne@uib.no
Tlf. 55 58 41 90

Sekretær valgstyret
Gry E. Parker
gry.parker@uib.no
Tlf. 55 58 35 78

Realistutvalget
leder@realistutvalget.no