Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Multiphase flow and physicochemical interactions during geological carbon sequestration"

Opponenter

  1. Professor Lesley James, Memorial University of Newfoundland, Canada
  2. Professor Anita Torabi, University of Oslo, Norway

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Martin Møller Greve

Disputasleder

Professor Dieter Rudolf Christian Röhrich

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.

The disputation is open to the public.