Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
ÆRESDOKTOR

Geologiprofessor og mangfoldsforkjemper utnevnes til æresdoktor

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets nye æresdoktor, Christopher Aiden-Lee Jackson, æres for sin forskning som har hatt stor betydning for forståelse av jordskjelv, vulkanisme og utvinning av naturressurser. Og for sin innsats for mangfold, inkludering og likestilling.

Christopher Aiden-Lee Jackson
Foto/ill.:
Thomas Angus

Hovedinnhold

- Det er svært gledelig at Professor Jackson utnevnes til æresdoktor ved Universitetet i Bergen (UiB). Han markert seg som en banebrytende forsker innenfor en stor bredde av våre fagområder, og en av de fremste geoviterene av sin generasjon. Han har vist vei for geofagene inn i energiomstillingen, og vært en svært aktiv og lidenskapelig formidler av faget i både tradisjonelle og sosiale medier. Men ikke minst har han vært en av våre synligste rollemodeller for minoriteter i akademia, og en uredd og frittalende stemme for likestilling, inkludering og mangfold, sier dekan Gunn Mangerud ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om utnevnelsen.

Sterk tilknytning til Universitetet i Bergen

- Jeg kan ikke tenke meg mange mer inspirerende steder enn Bergen. Byens beliggenhet, historie og de vakre gamle byggene gir UiB en følelse av storhet. Det er et svært inspirerende sted å arbeide, sier professor Christopher Aiden-Lee Jackson.

Han har en sterk tilknytning til UiB, utviklet gjennom samarbeidet med UiBs geovitenskapelige forskningsmiljøer i en årrekke. Blant annet tilbrakte han forskningstermin ved UiB i 2020-2021. Og han er tydelig på at samarbeidet har vært betydningsfullt:

- For det første er det noen virkelig hyggelige og støttende mennesker ved UiB. Åpne, samarbeidsvillige og vennlige mennesker som har vært avgjørende for min faglige utvikling. Jeg tror samarbeidet med UiB har presset meg til å våge å stille mer vanskelige spørsmål og ta fatt på prosjekter som jeg sannsynligvis ellers ville ha vegret meg for.

Fra 2002 til 2004 arbeidet han som forskningsgeolog for Norsk Hydro på Sandsli – hvor han var del av et team som svarte på spørsmål om utvinning av olje og gass i Nordsjøen. Etter endt arbeidsdag benyttet han gjerne mulighetene som området byr på, enten det var på ski, sykle og løpe i fjellene eller utforske Askøy og Sotra:

- For meg handler det ikke bare om å ha det bra på jobben, men det er også viktig å trives ha et tilfredsstillende og inspirerende liv utenom arbeidet.

Christopher Aiden-Lee Jackson i Windermere Marathon
Foto/ill.:
Jumpy James

«Sin generasjons ledende og mest produktive forsker»

Jackson er en anerkjent forsker med betydelig innflytelse. Geological Society of London har beskrevet han som «sin generasjons ledende og mest produktive forsker innen sitt felt», og han har mottatt en rekke utmerkelser og priser; 2021 Geological Society of London Coke Medal; 2021 AAPG Geoscience in the Media Award; 2021 Geological Society of America Honorary Fellow; 2020 Imperial College - President's Award for Excellence in Societal Engagement; 2016: Geological Society of America - Thompson Distinguished Lecturer Award; 2013: Geological Society of London - Bigsby Medal.

Han er verdensledende i bruk av analyse av tredimensjonale seismiske data for å karakterisere og forstå geologiske prosesser i undergrunnen, i kombinasjon med felt- og modelleringsstudier. Fra denne metodiske plattformen har han utviklet en enorm forskningsmessig bredde og operert i forskningsfronten innen geovitenskapelige felt, herunder forståelsen av sedimentær bassengutvikling og sedimentære systemer, strukturell utvikling av forkastninger, vulkanske/ magnetiske systemer og salttektonikk. Han har veiledet nærmere 50 phd-studenter til ferdig grad i sitt virke ved Imperial College London og Universitetet i Manchester.

Christopher Aiden-Lee Jackson på London International Youth Science Forum (LIYSF)
Foto/ill.:
London International Youth Science Forum (LIYSF)

Jackson er også en svært synlig og aktiv vitenskapelig formidler, fra populærvitenskapelige foredrag til intervjuer og dokumentarserier for internasjonalt TV-publikum; BBC-seriene Expedition Volcano, The Infinite Monkey Cage og Life Scientific, National Geographic-serien X-Ray Earth, Channel 5-serien The Pompeii Prophecy, og hans egen podkast A Grown Up Guide to Planet Earth for å nevne noe.

Ikke minst har Jackson vært en viktig rollemodell ved å gjennomføre skolebesøk for å inspirere unge mennesker til å velge høyere utdanning og en vitenskapelig karriere.

Christopher Aiden-Lee Jackson in the Royal Institution Theatre
Foto/ill.:
Paul Wilkinson Photography

Første svarte foredragsholder på nesten 200 år

Særlig vakte det oppmerksomhet da han i 2020 var første svarte forsker til å holde Royal Institution sin årlige juleforelesning på BBC – en tradisjonsrik årlig forelesning som for første gang ble holdt i 1825.

- Det var en stor ære og veldig gøy å bli valgt som foreleser. Men jeg er åpenbart ikke den første svarte som har vært kvalifisert til dette, sier Jackson.

Christmas Lectures 2020: Engine Earth - with Chris Jackson

Produsent:
RI Channel/ Royal Institution

Han er en tydelig talsperson for likestilling, mangfold og inkludering, og med foredrag i ulike fora når han jevnlig ut til publikum om tematikken.

Jackson har lagt merke til Institutt for geovitenskap ved UiB sitt arbeid for å fremme likestilling, mangfold og inkludering – instituttet vant fakultetets HMS-pris 2023 for dette arbeidet. Blant annet gjennom artikler i Khrono, som han synes har hatt spennende perspektiver.

- Jeg tror at for å sikre at vitenskapen virkelig tjener alle, må den være inkluderende både i hvem den påvirker og hvem som deltar i den. Jeg har engasjert meg i flere initiativer for å forbedre likestilling, mangfold og inkludering, ikke bare for svarte mennesker, men også for andre underrepresenterte grupper samt de som av økonomiske, helsemessige årsaker osv har vanskelig for å ta del i akademia.

Christopher Aiden-Lee Jackson in front of a volcanic crater.
Foto/ill.:
Private

- Jeg har jobbet med å gjøre feltarbeid mer inkluderende innen geovitenskap og deltatt i initiativer for å fremme inkludering av LGBTQ+-personer i feltet. Jeg har skrevet artikler, holdt foredrag, og påvirket interne politikker ved universiteter for å gjøre dem mer inkluderende.

Gjennom intervjuer i ledende nyhetsmedier som The Guardian, The Times og BBC og forskningsnyhetsmedier som Nature, har han markert seg som en tydelig og uredd talsperson for å øke deltakelsen fra grupper som per nå er underrepresentert i internasjonal akademia.

- Jeg føler meg heldig som har blitt professor og priveligert som får oppmerksomhet i media. For meg med min bakgrunn er det betydningsfullt å benytte denne muligheten ikke bare til å tjene mer penger eller bli mer kjent, men å legge til rette for at faktisk alle kan føle seg verdsatt, være engasjert og i stand til å utvikle seg, sier Jackson.

Universitetet i Bergen ønsker han lykke til videre med det viktige arbeidet og ser fram til seremonien hvor de nye kandidatene vil bli kreert til æresdoktorer i Universitetsaulaen 24. mai.

The secret life of a geologist | Professor Chris Jackson | TEDxWinchester

Produsent:
TEDxWinchester/ TEDx Talks