Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
REALFAGREDDERVERDEN

Redder verden med kunnskap om geotermisk energi og internasjonalt samarbeid

Helt siden matematikkprofessor Inga Berre startet å studere har det vært viktig for henne å bidra til det beste for samfunnet. - Deling av kunnskap og godt internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse store samfunnsutfordringer, og det setter jeg pris på å kunne bidra til, sier hun.

Inga Berre utenfor Realfagbygget
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Hvordan er du med på å redde verden?

Jeg er matematiker og i forskningsgruppen min arbeider vi blant annet med bedre å forstå prosesser i undergrunnen som er viktige for produksjon av dyp geotermisk energi. Vi jobber både med å finne gode ligninger som modellerer fysikken dypt nede i de geotermiske reservoarene og med å lage algoritmer for å løse ligningssystemene.

Geotermiske energiressurser kan bidra til varme og kraftproduksjon, men er avhengig av forhold i undergrunnen. I Norge brukes energikilden ned til noen hundre meters dyp til oppvarmingsformål via varmepumper. I områder der jordskorpen er tynnere kan dype grunnvannskilder holde høye nok temperaturer til at det kan produseres kraft. Et eksempel er Kenya, der produksjonen av geotermisk energi er voksende og i dag står for 47% av kraftproduksjonen.

I forskningsgruppen samarbeider vi med islandske forskere og energiselskaper, men det fine med matematikken er at metodene vi utvikler har bred anvendelse og kan bidra til å bedre forstå geotermiske energikilder også helt andre steder. Vi gjør også forskning som er viktig for å forstå hvordan undergrunnen kan brukes til sesonglagring av energi – noe som er viktig i grønn omstilling av energisystemet der energiproduksjon og behov ikke er i fase gjennom året.

Internasjonalt er det et stort behov for kunnskap om risiko og muligheter i bruk av undergrunnen for energiproduksjon og lagring. Jeg er medlem av flere internasjonale rådgivningspaneler og ekspertgrupper, som bidrar til å evaluere forskning og gi råd om forskningsbehov innen dette området.

Deling av kunnskap og godt internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse store samfunnsutfordringer, og det setter jeg pris på å kunne bidra til.

Hva inspirerte deg til å jobbe med det du gjør?

Helt siden jeg startet å studere har det vært viktig for meg at arbeidet mitt skal bidra til det beste for samfunnet. I Norge har vi god kunnskap om bruk av undergrunnen for produksjon av olje og gass, og jeg er opptatt av at vi kan nyttiggjøre denne kunnskapen også i omstilling av energisystemet.

Selv om matematikk er vanskelig, så er jeg er veldig glad i jobben min og særlig synes jeg det er inspirerende å få bidra til utdanning av nye forskere gjennom veiledning av doktorgradsstudenter.  

Hvordan redder du verden på hjemmebane?

Jeg mener kunnskap og forskning innen alle fagområder er viktig for en bedre verden. På fritiden er jeg aktiv i Selskapet til vitenskapenes fremme som ble stiftet i 1927 og er Bergens eldste forum for forskningsformidling. Selskapet arrangerer åpne foredrag og deler også ut et stipend for vitenskapsjournalistikk.

Utover det så bruker jeg stemmeretten min og prøver å ta fornuftige valg i hverdagen.