Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Konferanse

Rosendalsveko 2024

Universitetet i Bergen, Folgefonnsenteret og Havforskningsinstituttet ønsker velkommen til Rosendalsveko 2024 på kaia i Rosendal. I år er tema Klima, risiko og beredskap.

Rosendalsveko 2024 flyer
Foto/ill.:
Jin Sigve Mæland/UiB

Hovedinnhold

I år er tema Klima, risiko og beredskap og dekker flere tematikker som Klima og natur i en turbulent verden, ekstremvær, status på hvordan det står til med fjordene våre, samt oppdatering på Vestlandet som en robust og bærekraftig regionforegangsregion også mtp fremtidas turisme.
 
Rosendalsveko har som formål å samle kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, samfunnsliv og politikere til idémyldring rundt klima, naturmangfold, energi, næringsutvikling og berekraft. Det blir spennende deltaking fra blant annet Tore Furevik direktør ved Nansensenteret, Marie Jacobsen fra Om i Morgen, Brigt Samdal fra NVE, Mari Myksvoll Havforskningsinstituttet, Stian Jean Opedal Davis Fylkesvaraordfører Vestland,  Stine Haug fra Lyngheimsenteret, Aslak Sverdrup Innovasjon Norge, Thea Gregersen fra NORCE, Sondre Eide Eide Fjordbruk og Peter Haugan , fagdirektør Havforskningsinstiuttet, leder ekspertgruppen for Havpanelet, professor Universitetet i Bergen for å nevne noen.
 
Regionens politikere er med, blant annet Linda Merkesdal (AP), Terje Halleland (Frp), Une Bastholm (MDG), Hans Inge Myrvold (Sp) og Marthe Hammer (SV) som kommer og deler sine tanker og flere ordførere i Hardangerkommuner deltar bla Vegard Bjørnevik(Kvinnherad), Timo Knock (Eidfjord) og Mette Heidi Ekrem (Etne).
  
Så ta med en kollega eller to til Rosendal 5-6 august,  delta i gode samtaler på tvers av sektorer og få påfyll av kunnskap rundt klima, risiko og beredskap før høsten braker løs!
 
Dersom behov for avklaringar ta direkte kontakt med Una Kolle ved Folgefonnsenteret: una@folgefonnsenteret.no
 

PROGRAM: 

Måndag 5. august

 • 08:30 - 08:45 Kaffi og registrering
 • 08:45 - 09:15 Velkomst
  • Vegard Bjørnevik, ordførar i Kvinnherad
  • Thea Vaage, styreleiar Folgefonnsenteret
  • Nils Gunnar Kvamstø, direktør Havforskingsinstituttet
  • Margareth Hagen, rektor Universitetet i Bergen
 • 09:15 – 10:30 Klima og natur i en turbulent verden
  • Rekordvarme og ekstremvêr – korleis går det med klimamåla? Tore Furevik, administrerende direktør Nansensenteret(NERSC)
  • Panelsamtale: Samtale med ungdommen, hvordan oppleves klimakampen i en turbulent verden Tore Furevik -Nansensenteret, Marie Jacobsen -Om i morgen, Tuva Brady Normanseth-studentparlamentet, Oscar Dos Santos Helleberg Kvalsvik – student /studentpolitiker, Matilla Berger -Legenes klimaaksjon. Moderator: Frøy Guldbrandsen, redaktør i VG
 • 10:30 – 11:00 Kaffipause
 • 11:00 – 12:30 Klima og ekstremvær
  •  Spor frå fortida på Voss: Kva kan 11 meter med sedimenter frå Vangsvatnet fortelje oss om flaumar og klima?, Pål Ringkøb Nielsen, Førsteamanuensis, Institutt for Geologi, Universitetet i Bergen
  • Hva er det våteste været? Kjersti Konstali, postDoc ved Geofysisk isntitutt, Universitetet i Bergen
  • Tittel kommer, Jarle Børve Sleire; PhD student ved Institutt for Geologi ved Universitet i Bergen
  • Panelsamtale: Pål Ringkjøb, Kjersti Konstali, Jarle Børve Sleire Moderator: Jostein Bakke professor ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret
 • 12:30 – 13:30 Lunsj på kaien
 • 13:30 – 15:00 Klimarisiko og naturbaserte løsninger
  • På lag med naturen, Siri Haugum Lyngheisenteret
  • Klimarisko, Brigt Samdal direktør for Skred- og vassdragsavdelinga NVE
  • Panelsamtale: Linda Merkesdal (AP), Terje Halleland (Frp), Une Bastholm (MDG), Hans Inge Myrvold (Sp), Marthe Hammer (SV) Moderator: Natalia Golis, leder for strategiske partnerskap Terravera
 • 15:00- 15:30 Kaffipause
 • 15:30 – 16:30 Ekstremvær og beredskap
  • Refleksjoner om klimarisiko, Carlo Aall professor ved Vestlandsforskning
  • Panelsamtale med ordførere: Mette Heidi Ekrem -Etne Kommune, Vegard Bjørnevik -Kvinnherad Kommune, Ordfører i Ullensvang -TBC, Stian Jean Opedal Davis -Fylkesvaraordfører, VLFK
 • 17:00 – 19:00 Parallelle ekskursjoner (begrensede plasser -påmelding kommer i forkant)
  • Salmon Eye : skal vere eit senter som kastar lys på både moglegheiter og utfordringar med havbruksnæringa. og tilbyr ei styrt læringsoppleving med fokus på fotavtrykket til havbruksnæringa i Noreg.
  • Watermoon; Eide Fjordbruk, med base i Eikelansandsosen i Bjørnafjorden kommune, har lansert eit nytt lukka konsept for havbruk for å produsere meir laks med mindre avtrykk.
  • Guidet tur i Rosendal med Jarle Børve Sleire; bli med på ei geologisk vandring i Rosendal og bli kjend med geologiske prosessar som har funne stad i løpet av dei siste millionar år og forma Rosendal og regionen slik vi kjenner den nå.
  • Folgefonnsenteret; eit interaktivt opplevingsenter i Rosendal ved Hardangerfjorden som fortel historia om breen, fjorden, vatnet og korleis klimaet endrar seg. Her finn du informasjon om Folgefonna nasjonalpark og kunnskap om naturen rundt Folgefonnhalvøya
 • 20:00 – 22:00 Middag i Ridderstuen på Baroniet i Rosendal

Tysdag 6. august

 • 08:00 – 08:30 Kaffi
 • 08:30 – 09:30 Korleis står det til med fjordane våre?
  • Innledning om klimaendringer, miljøtilstand og påvirkning i fjordar ved Mari Myksvoll, forskningssjef Havforskningsinstituttet
  • Overvåkningsprogram for Hardangerfjorden, Kjell Kvingedal, miljødirektør Statsforvaltaren
  • Er sjømaten trygg i fjordane? Sylvia Frantzen, forsker Havforskningsinstituttet
  • Er lukka havbruksanlegg med oppsamling av slam ei løysing? Sondre Eide, Eide havbruk
  • Panelsamtale: Mari Myksvoll, Kjell Kvingedal, Sylvia Franzen og Sondre Eide Moderator: Geir Lasse Taranger, avdelingsdirektør Havforskningsinstituttet09:30 – 09:50 Kaffepause
 • 09:50 – 10:50 Vestlandet som foregangsregion
  • Bård Sanda, Vestland fylkeskommune og Aslak Sverdrup, Innovasjon Norge Vestland
  • Panelsamtale: Bård Sandal avdelingsdirektør næring, plan og innovasjon, Vestland fylkeskommune, Aslak Sverdrup regionsdirektør Innovasjon Norge, Stian Jean Opedal Davis Fylkesvaraordfører, Vestland fylkeskommune. Moderator: Espen Børhaug, Bergen Næringsråd
 • 10:50 –11:50 Vestlandske veivalg – hvordan lager vi et robust og bærekraftig samfunn
  • Hvordan vi oppfatter klimaendringene? Thea Gregersen, Forsker NORCE
  • Hvilken rolle har myndigheter, byer og bedrifter for å nå de globale klimamålene? Yann Robiou Du Pont, Marie Curie researcher Utrecht University
  • Panelsamtale: Thea Gregersen, Yann Robiou Du Pont
 • 11:50 – 12:40 Lunsj på kajen
 • 12:40 – 14:00 Framtidas turisme i Hardangerregionen
  • Bærekraftig reiseliv, ved Anna Maria Urbaniak-Brekke og Carlo Aal frå Vestlandsforskning
  • Verdsetter turistene Hardanger riktig? Peter Haugan, fagdirektør Havforskningsinstiuttet, leder ekspertgruppen for Havpanelet, professor Universitetet i Bergen.
  • Korte innlegg ifra reiselivet i regionen
  • Panelsamtale: Vegard Bjørnevik- ordfører i Kvinnherad, Timo Knock -ordfører i Eidfjord, Ordfører i Ullensvang (TBC) og Peter Haugan fagdirektør H avforskningsinstiuttet og Prof. Ved UiB Moderator: Håvard Sætrevik, redaktør i Grenda lokalavis
 • 14:00 Oppsummering og vegen vidare
  • Kaffi og noko å bite
 • 14:25 Avreise snøggbåt Bergen