Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hva sier tidligere studenter?

Hovedinnhold

"Jeg vil anbefale andre å ta lektorutdanning i realfag fordi du som lektor i realfag får jobbe med bredden av fagene du underviser i og bidra til å spre forståelse og entusiasme for realfag."
(kvinnelig lektorstudent, 20)

"En av lærerens viktigste egenskaper er faglig kompetanse, og det får du ved å ta den integrerte lektorutdanningen ved UIB."
(mannlig lektorstudent, 25)

Her kan du lese hva noen tidligere studenter sier om det å ta lektorprogrammet i realfag på UiB.