Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Rettleiing om utveksling ved MN-fakultetet

Kor kan du få hjelp med utveksling?

Innhold

Du finner informasjon om utveksling på dei sentrale nettsidene til UiB. Har du fleire spørsmål hjelper vi deg gjerne vidare i Infosenteret ved MN-fakultetet. Vi kan fortel deg meir om dei ulike fagtilboda, universiteta og korleis eit utanlandsopphald vil passe inn i akkurat din utdanningsplan.

Treng du ein rettleiingstime med rettleiaren for programmet ditt, kan du gå innom Infosenteret og bestille ein time i skranken.