Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Ansettelsesutvalgene

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har to ansettelsesutvalg - ett for midlertidige stillinger og ett for faste vitenskapelige stillinger, II-stillinger og godkjenning av bedømmelse for personlig opprykk.

Hovedinnhold

Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger

Medlem: Dekan Helge K. Dahle (leder) Varamedlem: Prodekan Anne Marit Blokhus

Medlem gruppe A: Professor Jan Arne Telle Varamedlem: Professor Bodil Holst

Medlem gruppe B: Stipendiat Ragnhild Gya Varamedlem: Stipendiat Beate Halsvik

Medlem gruppe C: Seniorkonsulent Lill Kristin Knudsen Varamedlem: Administrasjonssjef Terje Restad

Medlem gruppe D: Student Kristoffer Eik Varamedlem: Student Anna D. Abrahamsen

Ansettelsesutvalget for faste, vitenskapelige stillinger skal bestå av dekan og fire medlemmer som utgår fra fakultetsstyret. Ett av medlemmene skal være fast ansatt i undervisnings- og forskerstillinger, ett medlem midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem teknisk eller administrativt ansatt og ett medlem student.

Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger

Medlem: Dekan Helge K. Dahle (leder) Varamedlem: Prodekan Anne Marit Blokhus

Medlem gruppe A: Førsteamanuensis Isabelle Lecomte og professor Anders Goksøyr Varamedlem: Professor Berit Oline Blihovde Hjelstuen og professor Kjetil Ullaland

Tjenestemennene: Professor Guttorm Alendal Varamedlem: Professor Ruth-Anne Sandaa

Medlem gruppe D: Student Anna D. Abrahamsen  Varamedlem: Student Kristoffer Eik

Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger skal bestå av dekanen som leder og fire medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene.