Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forskerutdanning

Hos oss kan du ta doktorgrad innen en rekke fagområder. Doktorgradsarbeidet er tett knyttet til instituttenes forskningsprofil og strategiske satsingsområder.

Universitetet i Bergen tilbyr en veiledet forskerutdanning som omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå, samt en opplæringsdel. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er delegert ansvaret for forvaltningen av egne kandidater, og det er utviklet egne retningslinjer i tillegg til doktorgradsreglementet.

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. 

Universitetet i Bergen tildeler også dr.philos.-graden. Forskere som har jobbet selvstendig og uten veiledning kan søke om å få et arbeide vurdert for denne graden. Se egen informasjon om dr.philos.